Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Avrupa Birliğinde Kentleşme ve Çevre Sorunları – Çevre Koruma ve Atıklarla Mücadele Yaklaşımı

4 Mevsim Çevre ve Temizlik Kültürü Dergisi, ss.7-15, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Avrupa Birliği’nde Suların Yönetimi, Ortak Su Politikası ve Su Çerçeve Direktifi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.51-69, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sınır-Ötesi Çevresel Etkiler Doğuran Faaliyetlerde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ESPOO) Sözleşmesi

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.21-39, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Son Gelişmeler Işığında Avrupa Birliği Çevre Politikasında Değişimler ve Türkiye’nin Politik Yaklaşımı

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.177-215, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Birliği Altıncı Çevre Eylem Programının İncelenmesi

Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp’e Armağan, cilt.3, ss.63-77, 2003 (Hakemsiz Dergi)

Karşılaştırmalı Hukukta Su Kaynaklarının Korunması ve Denetimi

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ, ss.181-205, 2000 (Hakemsiz Dergi)

T.C. Çevre Bakanlığı’nın Çevre Kanun Tasarısı Hakkında Öneriler

İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.7-18, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Rio Konferansı Üzerine Düşünceler

İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.93-108, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Kentlileşemeyen Kent Örneği Bir Sorunlar Yumağı Kent İstanbul

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.117-139, 1993 (Hakemsiz Dergi)

İçme Suları

Çevre Koruma Bilim ve Aktüalite Dergisi, ss.25-28, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Çevre ve Çevre Korumacılık Nedir?

Çevre Koruma Bilim ve Aktüalite Dergisi, ss.9-12, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Üçüncü Kuşak Haklar

SBF Enderun, ss.26-27, 1993 (Hakemsiz Dergi)

İstanbul’un İçme Suyu Havzaları

Planlama Dergisi, ss.46-51, 1993 (Hakemsiz Dergi)

Berrak Suları Bulandı Göksu’nun

Şehir Çevre Kent Kültürü Dergisi, ss.82-87, 1988 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HANDICAPS OF URBAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN TURKEY: ISTANBUL CASE

IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Paris, Fransa, 3 - 06 February 2016, ss.70

Turkey's Water Focused Energy Policies: Hydroelectric Centrals in Terms of Environmental Rights

VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Bükreş, Romanya, 11 - 13 June 2015, ss.258

Çevresel Bilgiye Erişim Hakkı Bakımından Aarhus Sözleşmesi, Türkiye ve Fransa Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları Uluslararası XI. Kamu Yönetimi Forumu, Samsun, Türkiye, 31 October - 02 November 2013, ss.839-851

Avrupa Birliği Direktiflerinin Türkiye’de Uygulanmasına Çevre Hukuku Açısından Bir Bakış

Çevre Hukuku Sempozyumu, AB Hukuku Bakış Açısıyla Karşılaştırmalı Olarak Türk ve Alman Çevre Hukuku, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2011, ss.39-53

Avrupa Birliği’nin Küresel İklim Değişikliği Politikaları İçerisinde Ormanların Rolü ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Küresel İklim Değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2009, ss.91-95

As an International Actor of Environmental Regime Influences of EU’s Environmental Policies on Turkish Environmental Policies

International Conference on Environment: Survival and Sustainability, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 February 2009, ss.4399-4416

Avrupa Birliği’ne Çevresinden Bakmak

Hâlâ Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik?, Tehditler, Avantajlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 February 2008, ss.45-61

Policies for the Preservation of Forests in the European Union; Regulations for the Protection of Forests against Air Polution in the European Union and the Possible Impacts on the Forest Policy of Turkey

IUFRO - Legal Aspects of European Forests Sustainable Development – Proceedings of the 8th International Sysmposium, Türkiye, 1 - 04 September 2007, ss.135-140

Avrupa Birliği’nin Küresel İklim Değişikliği Politikaları İçerisinde Ormanların Rolü ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme

Küresel İklim Değişimi ve Su Sorunlarının Çözümünde Ormanlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 2007, ss.91-95

Changes and Transformations of Turkey’s Environmental Policies in the Process of European Union

International Sysmposium on the Changes and Transformations in the Socio-Economic and Political Structure of Turkey within the EU Negotiations, Türkiye, 1 - 04 March 2007, ss.317-334

Yeniden Yapılanma Avrupa Birliği ve Kent

Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 June 2006, ss.98-104

Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters and the Latest Developments in European Union

3 rd International Conference on Ecological Protection of the Planet Earth, EU DG Environment, Türkiye, 1 - 04 February 2006, ss.45-46

Ana Başlıkları ile Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı ve Türk Sanayicisinin Uyumu

İSO Çevre Danışma Kurulu Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 August 2005, ss.37-43

Avrupa Birliği’nde Endüstriyel Kirliliğin Kontrolü - Risk Değerlendirmesi ve Türkiye

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 5. Türkiye Şehircilik Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 March 2001, ss.411-422

Kitap & Kitap Bölümleri

İstanbul'un Geleceğini Etkileyecek Üç Proje: 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul

İstanbul'da Yapılması Planlanan Projeler ve Taraf Olunan Uluslararası Sözleşmeler, Tema Vakfı Uzman Görüşleri, Editör, Tema, İstanbul, ss.112-118, 2014

Hala Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik?, Tehditler, Avantajlar ve Çözüm Önerileri

Avrupa Birliği’ne Çevresinden Bakmak, Deren Yıldırım N., Editör, Xıı Levha Yayınları, İstanbul, ss.45-61, 2008

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

Avrupa Birliği Çevre Politikasında Son Gelişmeler ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Arıkan H., Kar M., Editör, Seçkin Yayınları, Ankara, ss.469-500, 2005

Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar

Uluslararası Çevre Düzenlemeleri Bağlamında Politika Adalet Katılım, Marin M. , Yıldırım U. , Editör, Beta Yayınları, İstanbul, ss.385-430, 2004

Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası ve Türkiye’nin Uyumu

Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, Cansevdi H., Editör, İkv Yayını, İstanbul, ss.116-191, 2001

Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Asya Cumhuriyetleri

Eski Sovyetler Birliği’nde Çevre Sorunları ve Politikaları, Yener M., Editör, İstanbul Sanayi Odası Yayını, İstanbul, ss.125-135, 1992

Ansiklopedide Bölümler

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

T.C. Kültür Bakanlığı Ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, ss.26, 1993

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

T.C. Kültür Bakanlığı Ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, ss.56, 1993

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi

T.C. Kültür Bakanlığı Ve Tarih Vakfı Ortak Yayını, ss.22, 1993

Bilirkişi Raporları

Uzman Görüşü

Kocaeli 1. İdare Mahkemesi, ss.12, Kocaeli, 2014

Diğer Yayınlar