Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination of the Resident’s Annoyance Against the Neighbour Noise by Questionnaire Study

1 st International Symposium on Graduate Research in Science, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.248

Kitap & Kitap Bölümleri

Konutlardaki Akustik Performans Sınıflarının İç Gürültü Düzeyi Üzerinden Değerlendirilmesi

13. Ulusal Akustik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şaher K., Aydın D. Ç., Özbilen B. Ş., Dümen A, Ş., Bayazıt N., Eren B., Editör, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, ss.121-130, 2019

Subjective Evaluation of Acoustic Quality Classes in Dwelling

Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, Ochmann M., Vorländer M., Fels J., Editör, Deutsche Gesellschaft Für Akustik, Aachen, ss.5087-5093, 2019

Açık Planlı Ofislerde Çalışma Ortamındaki Gürültünün Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

12. Ulusal Akustik Kongresi Bildiri Kitabı, İlal M. E., Yılmaz S., Güney A., Canaran D., Çakır O., Öztürk Y., Editör, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir, ss.95-106, 2017