Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pathogens isolated from deep soft tissue and bone in patients with diabetic foot infections

JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION, cilt.98, ss.290-295, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Frontal and occipital perfusion changes in dissociative identity disorder.

PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING, cilt.156, ss.217-223, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tc-99m Red Blood Cell Imaging of Multicentric Kaposiform Hemangioendothelioma

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING, cilt.33, ss.232-233, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Radiosynovectomy in hemophilic synovitis: Correlation of therapeutic response and blood-pool changes

Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals, cilt.20, ss.363-370, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The evaluation of regional serebral blood flow changes in panic disorder with Tc 99m -HMPAO SPECT

PSYCHIATRY RESEARCH, cilt.30, no.30, ss.135-143, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

HMPAO SPECT study of regional cerebral blood flow in dissocoative identity disorder

JOURNAL OF TRAUMA & DISSOCIATION, cilt.2, ss.0-25, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

HMPAO SPECT Study of Regional Cerebral Blood Flow in Dissociative Identity Disorder

Journal of Trauma and Dissociation, cilt.2, ss.5-25, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Metilen mavisi ile stabilize edilmiş HMPAO kitinin bölünmüş dozlardaki işaretleme verimliliği ve kararlılık süresinin kromatografik yolla incelenmesi

7th International Congress of Nuclear Oncology & 18th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, Antalya, Türkiye, 13 - 17 May 2006, cilt.15, no.1

The Results of Quality Control of HMPAO kit labeled with Tc99m

International Congress of Radiopharmacy & Radiopharmaceutical Chemistry (World J Nucl Med), İstanbul, Türkiye, 24 - 29 September 2004, cilt.3, no.251

Kitap & Kitap Bölümleri

Nükleer Tıp Ders Kitabı

Dolaşım Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları, Adalet I, Mudun A, Ünal SN, Türkmen C, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.45-56, 2012

Nükleer Tıp Ders kitabı

İskelet Sisteminde Nükleer Tıp Uygulamaları, Işık Adalet, Ayşe Mudun,Seher Nilgün Ünal, Cüneyt Türkmen, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.95-112, 2012

Nükleer Tıp Ders Kitabı

Onkolojide Nükleer Tıp Uygulamaları, Adalet I, Mudun A, Ünal SN, Türkmen C, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.113-124, 1998