Education Information

Education Information

 • 2011 - 2015 Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Anabilim Dalı - Pazarlama Bilim Dalı, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Anabilim Dalı - Pazarlama Bilim Dalı, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Istanbul University, School Of Business, İşletme (İngilizce) , Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Tüketicilerin İnternetten Alışverişe Yönelik Güven ve Bağlılığının Kişisel Etkenler ile Çok Kanallı-Tek Kanallı Perakendecilik Modelleri Açısından İncelenmesi

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme-Pazarlama

 • 2011 Postgraduate

  Tüketicilerin Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyo-Demografik ve Psikografik Etkenlerin Rolü

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme Anabilim Dalı - Pazarlama Bilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Eğiticinin Eğitimi

  Measurement and Evaluation , İstanbul Üniversitesi

 • 2019Web of Science - Quality in Research

  Education Management and Planning , Web of Science Group (Held by I.U.)

 • 20188. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu

  Education Management and Planning , Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği

 • 2017İş sağlığı ve güvenliği

  Occupational Health and Safety , İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2016Wiley Yazar Çalıştayı

  Education Management and Planning , Wiley & İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

 • 2016Kamu İç Kontrol Standartları

  Education Management and Planning , İ.Ü. Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü

 • 2014İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  Occupational Health and Safety , İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2013Structural Equation Modelling (Yapısal Eşitlik Modellemesi) by Prof. Rex B. Kline

  Education Management and Planning , 3rd Istanbul Quantitative Lectures (3. İstanbul Kantitatif Yaz Okulu), İ.Ü. İşletme Fakültesi

 • 2012Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi

  Education Management and Planning , Bahçeşehir Üniversitesi BAYO (Bahçeşehir Araştırma Yöntemleri Okulu) ve New York Üniversitesi