Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2011 - 2015 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı - Pazarlama Bilim Dalı, Türkiye

 • 2009 - 2011 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı - Pazarlama Bilim Dalı, Türkiye

 • 2005 - 2009 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme (İngilizce) , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Tüketicilerin İnternetten Alışverişe Yönelik Güven ve Bağlılığının Kişisel Etkenler ile Çok Kanallı-Tek Kanallı Perakendecilik Modelleri Açısından İncelenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme-Pazarlama

 • 2011 Yüksek Lisans

  Tüketicilerin Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tutumları Üzerinde Sosyo-Demografik ve Psikografik Etkenlerin Rolü

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı - Pazarlama Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Web of Science - Quality in Research , Web of Science Group (Held by I.U.)

 • 2018Eğitim Yönetimi ve Planlama

  8. Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu , Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği

 • 2017İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş sağlığı ve güvenliği , İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2016Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Wiley Yazar Çalıştayı , Wiley & İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

 • 2016Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Kamu İç Kontrol Standartları , İ.Ü. Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ , İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2013Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Structural Equation Modelling (Yapısal Eşitlik Modellemesi) by Prof. Rex B. Kline , 3rd Istanbul Quantitative Lectures (3. İstanbul Kantitatif Yaz Okulu), İ.Ü. İşletme Fakültesi

 • 2012Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Uygulamalı Yapısal Eşitlik Modeli Eğitimi , Bahçeşehir Üniversitesi BAYO (Bahçeşehir Araştırma Yöntemleri Okulu) ve New York Üniversitesi