Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi

TÜKETİCİ VE TÜKETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.9, no.2, ss.257-295, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevrimiçi Tabanlı Perakende Modellerinin Tüketici Güveni ve Bağlılığı Açısından Kıyaslanması

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt.24, no.2, ss.543-561, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

How Do Social Media Users in Turkey Differ in Terms of Their Use Habits and Preferences?

International Journal of Business and Information (IJBI), cilt.10, no.3, ss.337-364, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Ürün Yerleştirme: Kavramsal Bir Çerçeve

Yönetim Dergisi, İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü, no.76, ss.96-119, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketim Değerlerinin Satın Alam ve Bağlılık Üzerindeki Rolü:Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırma

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.14, no.1, ss.73-88, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tüketim Değerlerinin Satın Alma Niyeti ve Bağlılık Üzerindeki Rolü: Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırma

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.14, no.1, ss.73-88, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ürün Yerleştirmeye Yönelik Tüketici Tutumlarının Pazar Bölümlerine Göre İncelenmesi

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.9, no.18, ss.133-155, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Segmentation based on sources of marketing intelligence, marketing intelligence quotient and business characteristics in software industry

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.41, no.2, ss.227-240, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fırsat Sitelerine Yönelik E-Sadakati Belirleyen Boyutların İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.7, no.2, ss.217-239, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İş Modellerinin Teknoloji ve Tüketici Temelli Dönüşüm Sürecine Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 October 2017, ss.57-58

Recent Trends and Prospects of Marketing Publications in Turkey

7th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 July 2013, ss.44-48

Research Methodology in Marketing Publications in Turkey: Review and Evaluation

The 6th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 July 2012, cilt.28, ss.212-216

Kitap & Kitap Bölümleri

Marketing Management in Turkey

The Birth of Omni-Channel Marketing and New Dynamics of Consumers’ Approach to Retail Channels, Öztürkcan S., Yolbulan Okan E., Editör, Emerald Publıshıng, Bingley, ss.247-272, 2018

Pazarlama - İlkeler, Genel Stratejiler

Dağıtım, Eroğlu, F., Editör, Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale, ss.169-203, 2017

Pazarlama Teorileri (2.baskı)

Sosyal Mübadele Teorisi, Yağcı M. İ., Çabuk S., Editör, Media Cat Kitapları, İstanbul, ss.13-33, 2015