Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2017 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  • 2016 - 2017 Araştırma Görevlisi

    Fırat Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

  • 2016 - 2016 Diğer

    Boğaziçi Üniversitesi, Yadyok, İngilizce