Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Üniversite Çalışanlarında İş-Aile Çatışması: İşkoliklik ve Tükenmişlik Faktörlerinin Açıklayıcı Rolü

İŞ, GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt.21, no.5, ss.95-118, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çalışanların kişisel özelliklerinin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.53-72, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İşsizlik Sigortasıyla Kayıt Dışı İstihdamın Etkileşimi

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.1-30, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Kadınların Enformel Çalışması ve İşgücü Piyasalarındaki Konumu

Karatahta İş Yazıları, ss.57-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'de 1980 Sonrası Sendikalaşma İstatistikleri Üzerine Bir Değerlendirme

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 13 May 2018, ss.189

İslami Ekonomide Gelirin Yeniden Dağılımı ve Yoksulluğu Gidermedeki Rolü

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 13 May 2018, ss.76

İş Ahlakı Çerçevesinde Mobbing Olgusu

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 11 - 13 May 2018, ss.78

Demografik Faktörlerin İşgören Performansına Etkileri: Bir Kamu Kuruluşuna İlişkin Veri Analizi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2018, ss.101

Türkiye’de Mikro Faktörlerin Kayıt Dışı İstihdama Etkisi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2018, ss.96

Kayıt Dışı Çalışanın İş Kazası Geçirmesinin Hukuksal Boyutu

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 April 2018, ss.260

Çalışanların Demografik Özelliklerinin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 April 2018, ss.259