Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de 1980 Sonrası Sendikalaşma İstatistikleri Üzerine Bir Değerlendirme

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.189

İslami Ekonomide Gelirin Yeniden Dağılımı ve Yoksulluğu Gidermedeki Rolü

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.76 Sustainable Development

İş Ahlakı Çerçevesinde Mobbing Olgusu

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 13 May 2018, pp.78

Demografik Faktörlerin İşgören Performansına Etkileri: Bir Kamu Kuruluşuna İlişkin Veri Analizi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.101

Türkiye’de Mikro Faktörlerin Kayıt Dışı İstihdama Etkisi

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.96

Kayıt Dışı Çalışanın İş Kazası Geçirmesinin Hukuksal Boyutu

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.260

Çalışanların Demografik Özelliklerinin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme

1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.259

Books & Book Chapters

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey’in (UNECOSOC) Sosyal Politikadaki Rolü

in: Sosyal Politikada Kurum ve Kuruluşlar: Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Değerlendirmeler I, Dr. Muhammet Enes KAYAGİL & Murat KALKAN, Editor, Filiz Kitapevi, İstanbul, pp.223-236, 2021

Dış Göçün Türkiye’nin İşgücü Piyasasına Etkileri

in: Göç ve Etkileri Güvenlik, Toplum, Kadın, Çocuk, Ekonomi, Dış Politika, Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ - Doç. Dr. Demet ÇAK, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.171-189, 2021 Sustainable Development

Kadınlar ve Sendikalar: Temel Belirleyiciler Çerçevesinde Bir Değerlendirme

in: KADININ ÇALIŞMA HAYATINDAKİ ÖRGÜTLENME MÜCADELESİ, Gökçe CEREV Bahattin Gökhan TOPAL, Editor, Dora Yayıncılık, Bursa, pp.171-186, 2020