Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hukuk Bilimi: Hukuku Konu Alan Bilimsel Araştırma Disiplinlerinin Mahiyeti ve Mukayesesi

X. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2022, pp.61-63

Modern Yargı Etiğinin Batı Hukuk Tarihindeki Kaynakları

III. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2022, pp.189

"Deus Ex Machina"nın Fazları: Kelsen ve "Saf Hukuk Teorisi"nin Gelişim Evreleri

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IX, İstanbul, Turkey, 2 - 04 October 2019, pp.99

Eski ile Yeni Arasında Bir Hukukçu: Ali Himmet Berki ve "Hukuk Mantığı ve Tefsir" İsimli Eseri

III. Türk Hukuk Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2018, pp.6

Hukuki Şarkiyatçılık: Bir Söylem Olarak Hukuk, Bir İnsan Olarak Şarklı

Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 05 October 2013, pp.286

Books & Book Chapters

"Hukukun Ahlâkla İmtihanı: Çağdaş Hukuk Felsefesinde Hukuk-Ahlâk İlişkisi Sorunu"

in: Adalete Yönelmiş Bir Toplumsal Düzen Olarak Hukuk: Prof. Dr. Yasemin Işıktaç Armağanı, Sercan Gürler, Editor, Sümer Kitabevi, İstanbul, pp.109-136, 2020

Modern Ceza Hukukunda Bir Katalizör: Onarıcı Adalet

in: Dönüşen Toplum - Dönüşen Hukuk III: Phronesis, Işıktaç,Yasemin, Editor, Sümer Kitabevi, İstanbul, pp.111-193, 2018

Adalet Muamması ve Michael Kohlhaas'ın Trajik Hikâyesi

in: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 27. Kitap, Hayrettin Ökçesiz,Gülriz Uygur,E. İrem Akı,Nadire Özdemir, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.141-166, 2016

Albay Chabert: Hukuk Felsefesi Açısından Bir İnceleme

in: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 26. Kitap, Hayrettin Ökçesiz,Gülriz Uygur,Saim Üye, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.147-164, 2014

Hukuki Şarkiyatçılık: Bir Söylem Olarak Hukuk, Bir İnsan Olarak Şarklı

in: Dönüşen Toplum - Dönüşen Hukuk 1: Metamorfoz, Işıktaç Y., Editor, Sümer Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.143-190, 2014

The Problem of Legal Indeterminacy in Contemporary Legal Philosophy and Lawrence Solum’s Approach to Problem

in: Standing Tall, Hommages A Csaba Varga, Melkevik, B., Editor, Pazmany Press, Budapeşte, pp.183-198, 2012

Sokrates’in Savunması ile Kriton Diyaloğunun Hukuka İtaat Yükümlülüğü Açısından Karşılaştırılması

in: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 20. Kitap, Hayrettin Ökçesiz,Gülriz Uygur, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.84-99, 2010

Ahlâk ve Adalet

Legal Yayıncılık, İstanbul, 2007

Çağdaş Ahlâk Kuramlarının Hukuk Felsefesine Yansımasına Örnek Olarak Lawrence Solum’un ‘Erdem Ahlâkına Dayalı Hukuk Kuramı

in: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 16. Kitap, Hayrettin Ökçesiz, Editor, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, pp.141-168, 2007

Other Publications

Metrics

Publication

38

Project

1

Thesis Advisory

14
UN Sustainable Development Goals