Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Etkin Pazar Kuramı ve Zayıf Etkin Pazar Kuramının Geçerliliğinin İMKB’de Test Edilmesi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, vol.32, no.1, pp.45-64, 2003 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Analysis of Investors Herding Behavior: An Empirical Study from Istanbul Stock Exchange

European Journal of Business and Management Research, vol.5, no.2, pp.1-11, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Herding Behavior in Strategic Asset Allocations: Evidence from Turkish Equity Mutual Funds

The Empirical Economics Letters, vol.17, no.8, pp.1027-1040, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Tracking Ability and Pricing Efficiency of Exchange Traded Funds: Evidence From Borsa Istanbul

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, vol.6, no.1, pp.19-33, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Banka Değerinin Belirlenmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bankacılar Dergisi, no.85, pp.27-60, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Reel Döviz Kuru Belirsizliğinin Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Farklı Sektörler Üzerine Bir Analiz

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.77-92, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Changes In The Corporate Governance and Ownership Structure In Stock Markets: Demutualization of Istanbul Stock Exchange

Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, vol.14, no.2, pp.547-560, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Şirket Değerleme

VERGİ SORUNLARI DERGİSİ, no.281, pp.63-71, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Stock Returns and Volatility: Some Evidence From İstanbul Stock Exchange

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.19, no.59, pp.60-67, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hisse Senedi Fiyatları ile İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB Üzerine Bir Çalışma

11. Ulusal Finans Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 10 - 13 October 2007, pp.325-336

Trading Session Effect: The Evidence From Istanbul Stock Exchange

11th Annual Conference of the Multinational Finance Society, İstanbul, Turkey, 22 - 23 July 2004, pp.20-25

Books & Book Chapters

Modern Portföy Teorisi

in: Finansın Temel Teorileri, Gündoğdu A., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.50-68, 2018

Portföy Yönetimi

in: Çözümlü Finans Problemleri, Murat Kıyılar, Editor, Literatür Yayıncılık, İstanbul, pp.158-171, 2008

Other Publications