Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı, Türkiye

 • 2017 - Devam Ediyor Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi / Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, İspanyol Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 2016 - 2018 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilimdalı, Türkiye

 • 2013 - 2016 Lisans Çift Anadal

  Galatasaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi , Sosyoloji , Türkiye

 • 2011 - 2016 Lisans

  Galatasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Yüksek Lisans

  Antropolojide Siyasal Dönemeç ve Georges Balandier'nin Türbülans Sosyolojisi

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı