Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)

Kutadgubilig (Felsefe-Bilim Araştırmaları), ss.159-173, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)”

Kutadgubilig, ss.159-173, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emigrant Scientists in Ankara High Institute of Agriculture

Almagest, cilt.1, ss.51-65, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde Mülteci Bilim Adamları

OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, cilt.9, ss.183-197, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Walther Penck’in Türkiye’deki Çalışmaları

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Dergisi, cilt.20, ss.1-18, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul Üniversitesi’nin Yerleşim Tarihçesi Üzerine Notlar

OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, cilt.8, ss.135-160, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bursa Ziraat Cemiyeti (1927) ve Yayını Asrî Çiftçi

OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, cilt.6, ss.265-286, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Salih Zeki ve Çevresi

OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, cilt.7, ss.155-168, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ziraat ve Sınaat Tercüme-i Fünun Odaları Mecmuası Üzerine Bir İnceleme

OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, cilt.5, ss.39-60, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1933 Üniversite Reformu Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Bilim Tarihi, cilt.2, ss.471-491, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Raymond Hovasse’ın Türkiye’deki Bilimsel Çalışmaları ve Baltalimanı Hayvanat İstasyonu’nun Kuruluşu

OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, cilt.4, ss.61-81, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Halkalı Ziraat Mektebi Mecmuası Hakkında Bir Değerlendirme

OSMANLI BİLİMİ ARAŞTIRMALARI, cilt.4, ss.99-118, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

German Refugee Scholars who Arrived at İstanbul University Faculty of Literature under Turkish-German Scientific Relation Following the 1933 University Reform

I. Uluslar Arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, (Die Erste Internationale Symposium zu den Deutsch-Türkischen Historischen Kulturellen Beziehungen, Türkiye, 1 - 04 January 2010, ss.650-664

Türk-Alman Bilimsel İlişkileri Çerçevesinde 1933 Üniversite Reformu ile Almanya’dan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Gelen Bilim Adamları

Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 January 2010, ss.165-182

Prof. Dr. Asuman Baytop'un Kısa Biyografisi, Bilimsel Çalışmları ve Yayınları

Türkiye'de Bilim ve Kadın Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 May 2009, ss.151-161

Clemens Mehmet Emin Bosch (1899-1955): A Scientist who Contributed to the Studies on Ancient History and Numismatics in Turkey

”, SOMA 2007 (Proceedings of the XI Symposium on Mediterranean Archaeology, Türkiye, 1 - 04 January 2009, ss.166-170

Popularizing Science in Turkey during World War II: A case study on the journal Fen ve Teknik (Science and Technique)

Çevre Avrupasında Bilim ve Teknoloji Tarihi VI. Kongresi, Türkiye, 1 - 04 January 2008, ss.18-26

The Teaching of Mathematical and Natural Sciences at the Darülfünun and Istanbul University Faculty of Science

Science Institutions in Islamic Civilisation & Science and Technology in the Turkish and Islamic World, Türkiye, 1 - 04 January 2000, ss.65-75

1933-1958 Yılları arasında İ.Ü. Fen Fakültesi’nde Görev Yapan Yabancı Astronomi Hocaları

10. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 January 1996, ss.487-492

Kitap & Kitap Bölümleri

Emigration of Science

Istanbul university Press, İstanbul, 2019

Bilimsel Felsefenin Doğuşu

"İstanbul’da Bir Alman Filozof: Hans Reichenbach (1891-1953)" , Osman Baran Kaplan, Editör, Fol Kitap, Ankara, ss.13-28, 2019

Cultural and Humanities Research New Rewiews and Perstectives

Popularizing Science in Turkey World War II: A case Studt on the journal Fen ve Teknik (Science and Technique), Eyüp Sarıtaş, Editör, Trafford Publishing , Bloomington, ss.59-66, 2016

Cultural and Humanities Research New Rewiews and Perstectives

reforming Agriculture in Turkey: Initiatives to Organize and Disseminate Agricultural Education (1847-1928), Eyüp Sarıtaş, Editör, Trafford Publishing , Bloomington, ss.78-90, 2016

Şafak Ural Armağan Kitabı

“Türkiye’de Bir Alman Filozof, Sosyolog ve İktisatçı: Alexander Rüstow (1885-1963)”, Yüksel Y., Editör, Alfa, İstanbul, ss.405-420, 2012

Erdal İnönü, Türkiye’nin Yer Bilimleri Araştırmalarına Katkılarından Kesitler (1900-2010): Tarihsel Gelişim ve 1923-66 Dönemi İçin Bir Bibliyografya,

“Darülfünun’da Jeoloji Eğitimi ve Araştırmaları, Günergun F., Editör, Türkiye Bilimler Akademisi, İstanbul, ss.94-112, 2012

Sosyoloji Yıllığı:18

Gerhard Kessler’in Türk Sosyolojisine Katkıları, Eğribe E., Özcan U., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.438-456, 2009

Sosyoloji Yıllığı-16/ Bilim Sosyolojisi- Bilim Tarihi ve Yöntem

Osmanlı’da Modernleşme Döneminde Fen Bilimleri Eğitimi, Eğribel E., Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.721-746, 2007

İ. Ü. Fen Fakültesi Tarihçesi (1900-1946),

İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstanbul, 1998

Osmanlı Bilimi Araştırmaları II

1900-1946 Yılları Arasında Darülfünun ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Botanik, Zooloji ve Jeoloji Eğitimi”, Günergun F., Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.319-348, 1998

İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’nin Kuruluşunun Otuzuncu Yılı

1900-1946 Yılları Arasında Darülfünun ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Kimya Eğitimi”, Yok, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.19-58, 1997

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

1900-1946 Yılları Arasında Darülfünun ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Günergun F., Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.217-283, 1995

Ansiklopedide Bölümler

Encyclopedia of the Ottoman Empire

New York: Facts On File, ss.395-396, 2009

Encyclopedia of the Ottoman Empire

New York: Facts On File, ss.175-177, 2009