Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Romantik Bir Manifesto Olarak "Oda do mlodosci" (Gençliğe Od)

International Social Sciences Studies, cilt.6, ss.129-137, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eliza Orzeszkowa’nın““Nad Niemnem” (Neman Kıyısında)” Başlıklı Romanında Polonya Pozitivist Programın Yansımaları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.59, ss.742-757, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Leon Jaroslaw Iwaszkiewiczin “Brzezina” (Kayın Ağacı Korusu) Adlı Öyküsünde Aşk ve Ölüm

İdil Sanat ve Dil Dergisi, cilt.8, ss.1805-1815, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polonya Edebiyatında Rönesans'tan Barok'a Geçiş "Mikolaj Sep Szarzynski’nin Sonelerinde Ruh ve Beden Sorunsalı"

ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.58, ss.1169-1183, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Witkiewicz’in Sanatsal Özgünlüğünün Çağdaş Polonya Tiyatrosuna Yansıması

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi, cilt.0, ss.19-29, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İki Savaş Arası Dönem Polonya Edebiyatında Psikolojik Roman

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI, cilt.12, ss.87-99, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Polonyalı Pozitivist Yazar Eliza Orzeszkowa'nın Nad Niemnem (Neman Kıyısında) Başlıklı Romanında Nehir Teması

Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 11 June 2019, ss.31

Polonyalı Şair Samuel Twardowski’nin Przewazna Legacyja (Cesur Elçilik) Başlıklı Eserinde Osmanlı Gelenek ve Görenekleri

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 April 2019, no.38, ss.272-279

Mikolaj Sep Szarzynski'nin Şiirinde Metafizik

Uluslararası Slavistler Kongresi, Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 20 - 27 August 2018, cilt.2, ss.180

Polonya Toplumsal Yaşamında Polonyalı Ana Miti

Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar, İstanbul, Türkiye, 1 - 06 October 2016, ss.732-737

Twardowski'nin 17. yy Osmanlı-Lehistan İlişkilerinden Bir Kesite Şiirsel Yaklaşımı

7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 October 2009, ss.159-163

Kitap & Kitap Bölümleri

LEHÇEDE FİİLLER

Delta Kültür Yayınevi, Ankara, 2018

İstanbul'da Vefat Eden Polonya Milli Şairimiz Adam Mickiewicz 1798-1855 Türk Dostları Arasında Ölmek

Litvanya Diyarından Romantik Bir Köy Efsanesi, "Michalska E.", Editör, Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Yayını, İstanbul, ss.64-75, 2015

Mickiewicz-Turcja-Europa

Researches and studies of Adam Mickiewicz's life and work in Turkey, "Pietrzak Thebault,J.", Editör, Wydawnicza Errata, Varşova, ss.50-67, 2012

Littera Edebiyat Yazıları

Polonya Edebiyatı, Ertem C., Editör, Ürün Yayınları, Ankara, ss.159-167, 2011

Ataol Behramoğlu Armağan Kitabı

ANLATI , Korbek K., Editör, Heyamola Yayınevi, İstanbul, ss.149-158, 2009