Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Reading the Journey to the Orient: Between Reality and Imagination

Litera: Journal of Language, Literature and Culture Studies, vol.2, no.30, pp.451-464, 2020 (ESCI) Sustainable Development

Polyphony in Assia Djebar’s novel entitled Women Without A Grave: Me and the other

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, vol.2019, no.17, pp.461-468, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Autour de l’énonciation énoncée : réflexions et applications pratiques

Dilbilim Dergisi, vol.1, no.1, pp.89-98, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Göstergebilimsel bir okuma: ‘Molly Sweeny’ B. Friel

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, no.12, pp.92-102, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

La polyvalence d’Istanbul chez Nerval: Une lecture sémiotique du Voyage en Orient

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist’19), İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019, vol.1, pp.313-323

The "Father" Figure in Jean-Louis Fournier's Narrative entitled Where Are We Going Daddy?

XIV. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 08 March 2019, pp.62

Fransız Romanında Birinci Dünya Savaşı’nın İzleri

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ 100. YILINDA SAVAŞ VE TOPLUM -EVE DÖNEN ASKER, İstanbul, Turkey, 12 September - 14 October 2018, vol.1, no.1, pp.1

Kentin gecesi, gecenin kenti: XIX. Yüzyıl Fransız Yazınında Gece İzleği

Navisalvia Dr. Sina Kabaaağaç'ı Anma Toplantısı 2018: Işık ve Karanlık, İstanbul, Turkey, 27 April 2018, vol.1, no.1, pp.1

Jean-Jacques Rousseau’nun İtiraflar adlı yapıtı üzerinden Fransız Edebiyatında kişisel bellek anlatısına bir bakış.

5. Uluslararası Batı Kültürü ve Edebiyatları Araştırmaları Sempozyumu, Sivas, Turkey, 4 - 06 October 2017, vol.1, no.1, pp.191-196

Autour de l’énonciation énoncée : réflexions et applications pratiques

Sémantique Structurale, 50 ans après, İstanbul, Turkey, 6 - 07 October 2016, vol.2, no.33, pp.277-288

Baudelaire’in yapıtlarında kurgu öğesi ve gerçeğin yansıması olarak Melankoli

NaviSalvia - Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı - 2016/Melankoli, İstanbul, Turkey, 28 April 2016, vol.1, no.1, pp.91-102

Assia Djebar’ın Mezarı Olmayan Kadın Adlı Yapıtında Çokseslilik: Ben ve Öteki

XI. Ulusal Frankofoni Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 May 2015, pp.1-7

Fransız Edebiyatı’nda Satyros

Navi Salvia Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2009, pp.62-77

Prosper Merimée öyküsünde cinayet işleyen sanat yapıtı

Akşit Göktürk'ü Ama Toplantısı "Yazında Sanat ve Sanatçı - Sanat ve Çeviri", İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2007, pp.39-47 Sustainable Development

Books & Book Chapters

ISTANBUL’S VERSATILITY AT NERVAL: A SEMIOTIC READING OF TRAVEL TO THE ORIENT

in: Languages and Meaning of the City, Nedret Öztokat Kılıçeri,Bülent Çaglakpınar,Jacques Fontanille, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.313-323, 2021

Birinci Dünya Savaşının 100. Yılında Savaş ve Toplum "Eve Dönen Asker"

in: Savaş ve edebiyat: edebiyatın tanıklığında savaşlar ve sonrası, erman gören,ebru yener gökşenli,korhan korbek,şerif eskin,bülent çağlakpınar, Editor, Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., İstanbul, pp.107-119, 2018

Tahsin Yücel’in “İktidar” Adlı Öyküsünde Özne – Uzam İlişkisi: Göstergebilimsel Bir Okuma

in: Söylem, Söylen, Yazın Tahsin Yücel'e Armağan, Prof. Dr. Nedret Tanyolaç Öztokat, Editor, Can Yayınları, İstanbul, pp.179-190, 2015