Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

COVID-19-triggered sarcoidal granulomas mimicking scar sarcoidosis

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, vol.35, no.8, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Investigation of human bocavirus in pediatric patients with respiratory tract infection

JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.14, pp.1191-1196, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Lamivudine and Adefovir Motif Variants Detected in chronic Hepatitis B patients

Clinica Terapeutica, vol.165, no.1, pp.13-17, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Microorganisms Isolated From Burn Wounds and Their Antibiotic Susceptibility

JOURNAL OF BURN CARE & RESEARCH, vol.29, pp.1018, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of microwave energy on fungal growth of resilient denture liner material

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, vol.21, no.1, pp.91-93, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of correlation between Toxoplasma gondii IgG positivity and Hs-CRP

SCANDINAVIAN JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.39, no.10, pp.922, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EXPERIENCE IN CHILDREN IN THE COVID-19 PANDEMIC OF A TERTIARY CENTER, IN ISTANBUL

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.84, no.3, pp.293-300, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Clinical differences of influenza subspecies among hospitalized children

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.52, no.1, pp.15-22, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

İnfluenza Referans Laboratuvarı 2015-2016 Grip Sürveyansı Verileri

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.46, no.4, pp.172-180, 2016 (Other Refereed National Journals)

HBsAg pozitif kan donörlerinde HDV'nin serolojik ve moleküler yöntemler kullanılarak araştırılması

Türkiye Klinikleri Journal of Cardiovascular Sciences, vol.21, no.2, pp.198-202, 2009 (Other Refereed National Journals)

Etkeni Plasmodium falciparum olan dış kaynaklı bir sıtma olgusu

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.36, no.2, pp.107-110, 2006 (Other Refereed National Journals)

Protetik Restorasyonların Oral Floraya Etkileri

Dicle Tıp Dergisi, vol.32, no.2, pp.96-101, 2005 (National Refreed University Journal)

A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların Penisiline İnvitro Duyarlılığı

Dicle Tıp Dergisi, vol.32, no.3, pp.113-116, 2005 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Respiratory Tract Virus According to 2015-2016 Data of our Laboratory

The Sixth ESWI Influenza Conference, Riga, Latvia, 10 - 13 September 2017, pp.1

İnfluenza Tanısında "BD Veritor" Hızlı Antijen Testinin RT-PCR Yöntemine Göre Performans Analizi

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2016, pp.184

Hastaneye Yatırılan Çocuk Olgularda İnfluenza Alt Tiplerinin Klinik Farklılıkları

60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, pp.166

HASTANEYE YATIRILAN ÇOCUK OLGULARDA İNFLUENZA ALT TİPLERİNİN KLİNİK FARKLILIKLARI

60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, vol.1, no.1, pp.166

Lokalize Kutenöz Leishmaniasis'den Korunma ve Duyarlılıkta HLA Clas II Allellerinin Rolü

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 November 2013, pp.352

Hepatit C hastalarında "LINE PROBE ASSAY" ile genotiplendirme

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 07 November 2012, no.186, pp.310

Bos Örneklerinde Real-Time PCR Yöntemiyle HSV1/2 DNA Araştırılması

4. Ulusal Viroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 26 June 2011, pp.209

Hepatitis C virus genotypes are changing in the southeast of Turkey

12th Annual Meeting of the European-Society-for-Clinical-Virology, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2009, vol.46 identifier

Helicobacter pylori IgG positivity in Salmonella typhi infections

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Diyarbakır, Turkey, 5 - 09 August 2008, pp.1

Yanık yaralarından izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları

XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 September 2006, pp.396

Plasmodium falciparum’un neden olduğu dış kaynaklı bir sıtma olgusu

XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 25 September 2005, pp.254

Books & Book Chapters

Seyahat Aşılarının Özellikleri Nelerdir?

in: 30 SorudaAşı, Badur S., Camcıoğlu Y., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.293-306, 2017

Tanıda Hızlı Testlerin Yeri Nedir?

in: 30 Soruda Grip, Badur S., GünayA., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.93-101, 2015

Gribin Labortuvar Tanısı Nasıl Yapılır?

in: 30 Soruda Grip, Badur S., GünayA., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.103-108, 2015

Hücre kültürlerinde virüs titrasyonu, virüslerin tiplendirilmesi, nötralisazyonu ve tanısı

in: Hücre Kültürleri ve Tanıda Kullanımı, Bozkaya E., Ağaçfidan A., Editor, C&B Matbaacılık, İstanbul, pp.202-218, 2012