Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Preliminary Criteria for Macrophage Activation SyndromeAssociated with Coronavirus Disease-19

American College of Rheumatology 2021, Arizona, United States Of America, 5 - 09 November 2021, vol.10, no.73, pp.1-4 Creative Commons License Sustainable Development

HASTANEYE YATIRILAN ÇOCUK OLGULARDA İNFLUENZA ALT TİPLERİNİN KLİNİK FARKLILIKLARI

60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, vol.1, no.1, pp.166

Hepatit C hastalarında "LINE PROBE ASSAY" ile genotiplendirme

XXXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 07 November 2012, no.186, pp.310 Sustainable Development

Bos Örneklerinde Real-Time PCR Yöntemiyle HSV1/2 DNA Araştırılması

4. Ulusal Viroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 26 June 2011, pp.209

Hepatitis C virus genotypes are changing in the southeast of Turkey

12th Annual Meeting of the European-Society-for-Clinical-Virology, İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2009, vol.46 Sustainable Development identifier

Helicobacter pylori IgG positivity in Salmonella typhi infections

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Diyarbakır, Turkey, 5 - 09 August 2008, pp.1

Yanık yaralarından izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları

XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 September 2006, pp.396

Plasmodium falciparum’un neden olduğu dış kaynaklı bir sıtma olgusu

XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 25 September 2005, pp.254 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Seyahat Aşılarının Özellikleri Nelerdir?

in: 30 SorudaAşı, Badur S., Camcıoğlu Y., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.293-306, 2017

Tanıda Hızlı Testlerin Yeri Nedir?

in: 30 Soruda Grip, Badur S., GünayA., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.93-101, 2015

Gribin Labortuvar Tanısı Nasıl Yapılır?

in: 30 Soruda Grip, Badur S., GünayA., Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.103-108, 2015

Hücre kültürlerinde virüs titrasyonu, virüslerin tiplendirilmesi, nötralisazyonu ve tanısı

in: Hücre Kültürleri ve Tanıda Kullanımı, Bozkaya E., Ağaçfidan A., Editor, C&B Matbaacılık, İstanbul, pp.202-218, 2012