Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Professor

  Istanbul University, İktisat Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Endüstri İlişkileri Abd), Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2009 - 2010 Other

  Syracuse University, Misafir Öğretim Üyesi (Visiting Faculty) - Martin J. Whitman School Of Management, New York, Usa, Martin J. Whitman School Of Management

 • 2008 - 2010 Associate Professor

  Istanbul University, İktisat Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Endüstri İlişkileri Abd), Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2005 - 2010 Associate Professor

  Istanbul University, İktisat Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Sosyal Politika Alanında), Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2006 - 2008 Assistant Professor

  Istanbul University, İktisat Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Endüstri İlişkileri Abd), Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2004 - 2005 Research Assistant PhD

  Istanbul University, İktisat Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Endüstri İlişkileri Abd), Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 1996 - 2004 Research Assistant

  Istanbul University, İktisat Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Endüstri İlişkileri Abd), Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 1997 - 1999 Other

  Cornell University, Misafir Araştırmacı (Visiting Fellow) - School Of Industrial And Labour Relations, New York, Usa, School Of Industrial And Labour Relations

 • 1993 - 1996 Research Assistant

  Sakarya University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Çalışma Ekon. Abd), Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Managerial Experience

 • 2014 - Continues Rectorate Commissioner

  İstanbul Üniversitesi, Akademik Yükseltilme Ve Atama Komisyonu Üyesi

 • 2014 - Continues Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2013 - Continues BAP Scientific Commissioner

  İstanbul Üniversitesi, Bap (Bilimsel Araştırma Projeleri) Koordinasyon Birimi Üyesi

 • 2013 - Continues Director of The Institution

  İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences

 • 2013 - Continues Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı , Avrupa Birliği Anabilim Dalı

 • 2013 - 2014 Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalı, Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalı Başkanı

 • 2006 - 2014 Deputy Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2006 - 2009 Board Member

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

 • 2001 - 2001 Faculty Secretary

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi - Fakülte Sekreter Vekilliği

Non Academic Experience

 • 2006 - Continues

  Other Public Institution, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • 2013 - 2013

  Other Public Institution, T.C. Kalkınma Bakanlığı

 • 2009 - 2010 Misafir Öğretim Üyesi (Visiting Faculty)

  Syracuse University, Martin J. Whitman School of Management, Syracuse ? New York, USA

 • 1997 - 1999 Misafir Araştırmacı (Visiting Fellow)

  Cornell University, School of Industrial and Labour Relations, Ithaca ? New York, USA

Courses

 • Doctorate Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve Sosyal Politika

 • Postgraduate AB'de Sosyal Politikalar (AB Programı)

 • Doctorate Avrupa Sosyal Modeli (AB Programı)

 • Doctorate AB’nin Sosyal Politikaları

 • Undergraduate İş ve Meslek Ahlakı

 • Postgraduate İşgücü Piyasaları Analizi (Tezsiz)

 • Postgraduate Girişimcilik (Tezsiz)

 • Postgraduate Yoksullukla Mücadele Politikaları

 • Postgraduate KOBİ’ler ve Girişimcilik Kültürü

 • Postgraduate Küreselleşme ve Refah Devleti

 • Undergraduate İş Etiği

 • Postgraduate İşgücü Piyasaları Analizi

 • Doctorate AB'nin Sosyal Politikaları

 • Postgraduate Çalışma İlişkileri

 • Postgraduate Girişimcilik

 • Postgraduate Yoksullukla Mücadele Politikaları

 • Postgraduate Sosyal Dışlanma

 • Postgraduate Küreselleşme ve Refah Devleti

 • Undergraduate Uluslararası Sosyal Politika

 • Postgraduate Girişimcilik

 • Undergraduate Çalışma İlişkileri Tarihi

 • Doctorate STK’lar ve Sosyal Politika

 • Undergraduate Endüstri İlişkileri

 • Undergraduate İş Etiği

 • Postgraduate KOBİ’ler ve Girişimcilik Kültürü

 • Undergraduate İş ve Meslek Ahlakı

 • Postgraduate Kamu Hizmetlerinde Etik

 • Postgraduate Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı

 • Associate Degree İnsan Kaynakları Y.

 • Postgraduate Sosyal Dışlanma

 • Associate Degree İş Etiği

 • Undergraduate Endüstri İlişkileri

 • Postgraduate Küreselleşme ve Refah Devleti

 • Postgraduate KOBİ’ler, Girişimcilik ve İstihdam

 • Doctorate STK’lar ve Sosyal Politika

 • Undergraduate İstihdam ve İşsizlik

 • Postgraduate Girişimcilik, KOBİ’ler ve İstihdam

 • Undergraduate Çalışma İlişkileri Tarihi

 • Postgraduate Bilgi Toplumunda İş Ahlakı

 • Postgraduate Küreselleşme ve Endüstri İlişkileri

Advising Theses