Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 III. ULUSLARARASI VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI GÖÇ VE İLTİCA IRAK SURİYE FİLİSTİN

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Anadili Arapça Olmayan Öğrencilere Arapça Dil Becerilerini Kazandırma Çalıştayı ISESCO, FSMVİÜ.

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 II. Kadın Akademisyenler Çalıştayı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 II. Uluslararası vatana Dönüş Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2018 İstanbul Aydın Üniversitesi I. Arapça Çalıştayı

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 ABANCILARA ARAPÇA ÖĞRETİM ÜZERİNE BİRİNCİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMMÜFREDAT VE MATERYAL GELİŞTİRMESİ

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 III. Arapça Öğrenci Sempozyumu EDEP

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Doğu Dünyasında Vatana Dönüş Edebiyatı Filistin Örneği

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan Sempozyumu FİLİSTİN'E DÖNÜŞ EDEBİYATI VE TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİMİNE ARAPÇA ÖĞRETİMİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI, YÖK

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 II. Uluslararası Arapça Eğitimini Geliştirme Sempozyumu:Türkiye'de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 I. Arapça Öğrenci Sempozyumu EDEP

  Oturum Başkanı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 İMAM HATİP LİSELERİ ARAPÇA DERSİ 9-12. SINIFLAR MÜFREDAT PROGRAMININ HAZIRLANMASI ÇALIŞTAYI, İMAM HATİP LİSELERİ 9-12. SINIFLAR ARAPÇA DERSİ MÜFREDAT PROGRAMININ HAZIRLANMASI, AFYON, Çalıştay, 12.10.2014 -16.10.2015 (Ulusal)

  Katılımcı

  Afyon, Türkiye

 • 2014 Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’aOsmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası:Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu, 79-98., (Yayın No:1991901)

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Cibran Halil Cibranın Ölümünün 80. yılı Münasebetiyle Doğu Edebiyatlarında Göç Olgusu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye