Asst. Prof. Sümeyra UZUN


Faculty of Economics, Department of Business Administration

Department of Finance

Email: sumeyrauzun@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 11832
Web: https://avesis.istanbul.edu.tr/sumeyrauzun
Office: İktisat Fakültesi Ek Bina -1. Kat Beyazıt Kampüsü Fatih İstanbul

Metrics

Publication

18

Citation (WoS)

17

H-Index (WoS)

1

Project

10

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2015 - 2022

2015 - 2022

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İşletme (İktisat) Bölümü, Turkey

2011 - 2015

2011 - 2015

Postgraduate

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

2007 - 2012

2007 - 2012

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, İşletme, Turkey

2006 - 2011

2006 - 2011

Masters (Non-Thesis)

Istanbul University, Atatürk Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Matematik Eğitimi , Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

Kredi riski performansının banka türü ve finanse edilen sektöre göre farklılaşması

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Business Administration

2015

2015

Postgraduate

Gemi inşa sürecinde ana makine ve jeneratör seçimi:AHP, TOPSIS, PROMETHEE uygulaması

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Stata Uygulamalı Mekansal Ekonometri

Data Analysis

Omega Analiz Yazılım Eğitim ve Danışmanlık

2021

2021

İleri Finansal Ekonometri

Data Analysis

Omega Analiz Yazılım Eğitim ve Danışmanlık

2021

2021

Finansal Ekonometri Eğitimi

Data Analysis

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2021

2021

İleri Zaman Serileri Analiz Eğitimi

Data Analysis

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2020

2020

Stata Uygulamalı İleri Panel Veri Analizi

Data Analysis

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2016

2016

Uluslararası İTÜ Ekonomi Yaz Okulu kapsamında Çok Değişkenli İstatistik I ve Yapısal Denklik Modelleri Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Teknik Üniversitesi

Academic Titles / Tasks

2016 - Continues

2016 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Investigation of Volatility Interaction Between Cryptocurrency and Technology Indices

Uzun S., Mollaahmetoğlu E.

International Symposium on Economics Finance and Econometrics, Çanakkale, Turkey, 18 - 19 June 2022, pp.1-2

2016

2016

Drivers of Innovative Behaviors: The Moderator Roles of Perceived Organizational Support and Psychological Empowerment:

YILDIZ B., UZUN S., COŞKUN S. S.

4th International Conference on New Challenges in Management and Business, İzmir, Turkey, 5 - 06 September 2016, vol.4, no.4, pp.76

2016

2016

Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması

UZUN S., YILDIRIM B. F.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi,, İstanbul, Turkey, 26 May - 28 October 2016, pp.146

Books & Book Chapters

2022

2022

RİSK İŞTAHI ENDEKSİ İLE BİST 100 VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Uzun S., Medetoğlu B., Saldanlı A.

in: DAVRANIŞSAL FİNANS PERSPEKTİFİNDE FİNANSAL RİSK TEORİLER VE UYGULAMALAR, Yusuf Bahadır KAVAS,Kayhan AHMETOĞULLARI, Editor, Ekin Yayınevi , Bursa, pp.217-233, 2022

2022

2022

Financial Sector in the Last Epoch of the Ottoman Empire

Uzun S., Torun M.

in: Economic and Financial Analysis of Global and National Developments, Şahin Karabulut, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.413-423, 2022

2021

2021

Paranın Dönüşümü:Kripto Paralar

Uzun S.

in: İşletmeciliği Yeniden Düşünmek, Ayşegül Özbebek Tunç,Yiğit Yurder,Merve Samioğlu, Editor, Türkmen Kitabevi, İstanbul, pp.327-345, 2021

2017

2017

Mahallem İstanbul

Şeker M., Ersöz H. Y., Kazan H., Ulutürk Akman S., Saldanlı A., Bektaş H., et al.

İstanbul Kalkınma Ajansı - Karakış Basım, İstanbul, 2017

Supported Projects

2022 - 2023

2022 - 2023

FKB Endeksi

Project Supported by Other Official Institutions

Uzun S., Sırma İ. (Executive), Şeker M., Bektaş H., Emir Ş., Saldanlı A.

2022 - 2022

2022 - 2022

Girişim Bankacılığı ile Üreten GençlerSustainable Development

Project Supported by Other Private Institutions

Bektaş H. (Executive), Şeker M., Ulutürk Akman S., Saldanlı A., Yolaç S., Oktay Yılmaz B., et al.

Activities in Scientific Journals

2016 - Continues

2016 - Continues

Alphanumeric Journal

Assistant Editor/Section EditorCongress and Symposium Activities

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

International Balkan Annual Conference (IBAC)

Attendee

Zagreb-Croatia

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

International Conference on Global Competition and Innovation Management

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Attendee

-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 17

h-index (WOS): 1