Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çağatayca Mevahib-i Aliyye Tercümesi

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.57, ss.237-258, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Göktürk Harfli Yazıtlarda -gAlI eki Üzerine

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.45, ss.269-274, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Fikrî Yazıları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.34, ss.171-176, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Sure Tefsiri

İlmî Araştırmalar, ss.97-116, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Göktürk Yazıtları Bir Tarih Metni Midir?

II. Türk-Moğol Tarih Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 May 2018, ss.1-5

Kutadgu Bilig ve Devlet

Dr. C. Eralp Alışık 1. Türk Dili ve Kültürü Okumaları, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 May 2018, ss.1-5

Türk Edebiyatı Açısından Göktürk Yazıtları

Türk Moğol Çalıştayı I, Ulanbator, Moğolistan, 14 - 15 June 2017, ss.325-332

Göktürk Harfli Metinlerde -P Zarf-fiili Üzerine Bazı Dikkatler

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 November 2014, cilt.1., ss.665-671

Kutadgu Bilig İndeksinde Bazı Düzeltme Önerileri

Doğumunun 990. Yılında Yusuf Has Hacip ve Eseri Kutadgu Bilig, Uluslar arası Bilgi Şöleni, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 October 2010, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri