Arş.Gör.

Tansu AKDEMİR


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Gazetecilik, Gazetecilik, Türkiye

2015 - 2018

2015 - 2018

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Gazetecilik, Gazetecilik / İletişim Sosyolojisi, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Modernleşme- Demodernleşme Kıskacında Türk Medyası

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Gazetecilik

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Tübitak Projelerine Yönelik İletişim Bilimlerinde Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi

Diğer

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Gazetecilik

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Kamu Diplomasisinde Dijital Dönüşüm: Büyükelçilerin Twitter Üzerinden Gerçekleştirdikleri Dijital Diplomasi Faaliyetlerinin İncelenmesi

İris M. , Akdemir T.

AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, cilt.11, ss.12-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Evolution of Evil Under the Medocrity Mask

AKDEMİR T. , ÇOKLUK CÖMERT N.

ECREA-Migration and Communication Flows: Rethinking Borders, Conflict and Identity Through the Digital, Bilbao, İspanya, 2 - 04 Kasım 2017, ss.20

2017

2017

NEW MEDIA AS THE SIGN OF BAD FATE OF HUMANITY IN THE EYES OF BLACK MIRROR SERIES

Akdemir T. , Çeçen A. F. , Kesgin Y. , Ökmen Y. E. , Çeçen F., BULUT S.

International Symposium of New Media from the Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 2017, ss.50-70

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

ATATÜRK VE STRATEJİK İLETİŞİM: ATATÜRK'ÜN DIŞ BASINA VERDİĞİ MÜLAKATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Akdemir T. , İris M.

ATATÜRK VE KİTLE İLETİŞİMİ, NİL ÇOKLUK, Editör, DER YAYINLARI, İstanbul, ss.191-212, 2021

2019

2019

GELENEKSELDEN DİJİTALE DERGİ YAYINCILIĞININ DÖNÜŞÜMÜ: DERGİLİK UYGULAMASI ÖRNEĞİ

AKDEMİR T.

DİJİTALLEŞME VE DERGİCİLİK, YAPAR GÖNENÇ A., İRİS M., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.45-57, 2019


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

ECREA Migration and Communication Flows: Rethinking Borders, Conflict and Identity Through the Digital

Katılımcı

Bilbao-İspanya

2017

2017

International Symposium of New Media from the Past to the Future

Katılımcı

İstanbul-Türkiye