Arş.Gör.

Tansu AKDEMİR


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Gazetecilik, Gazetecilik, Türkiye

2015 - 2018

2015 - 2018

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Gazetecilik, Gazetecilik / İletişim Sosyolojisi, Türkiye

2010 - 2014

2010 - 2014

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Yüksek Lisans

Modernleşme- Demodernleşme Kıskacında Türk Medyası

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Gazetecilik

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Diğer

Tübitak Projelerine Yönelik İletişim Bilimlerinde Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Entitüsü, Gazetecilik

Yönetimsel Görevler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Evolution of Evil Under the Medocrity Mask

AKDEMİR T. , ÇOKLUK CÖMERT N.

ECREA-Migration and Communication Flows: Rethinking Borders, Conflict and Identity Through the Digital, Bilbao, İspanya, 2 - 04 November 2017, ss.20

2017

2017

NEW MEDIA AS THE SIGN OF BAD FATE OF HUMANITY IN THE EYES OF BLACK MIRROR SERIES

Akdemir T. , Çeçen A. F. , Kesgin Y. , Ökmen Y. E. , Çeçen F., BULUT S.

International Symposium of New Media from the Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 15 May 2017, ss.50-70

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

DİJİTALLEŞME VE DERGİCİLİK

AKDEMİR T.

GELENEKSELDEN DİJİTALE DERGİ YAYINCILIĞININ DÖNÜŞÜMÜ: DERGİLİK UYGULAMASI ÖRNEĞİ, YAPAR GÖNENÇ A., İRİS M., Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.45-57, 2019


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

ECREA Migration and Communication Flows: Rethinking Borders, Conflict and Identity Through the Digital

Katılımcı

Bilbao-İspanya

2017

2017

International Symposium of New Media from the Past to the Future

Katılımcı

İstanbul-Türkiye