Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

In vitro comparison of the retentive properties of ball and locator attachments for implant overdentures.

The International journal of oral & maxillofacial implants, vol.29, no.5, pp.1106-13, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The role of Candida albicans hyphae and Lactobacillus in denture-related stomatitis

CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, vol.13, no.4, pp.363-368, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

"The Role Of Candida Albicans Hyphae And Lactobacillus In Denture Related Stomatitis"

Journal of Clinical Oral Investigations, vol.13, no.4, pp.363-368, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A 24-Week Prospective Study Comparing the Stability of Titanium Dioxide Grit-Blasted Dental Implants With and Without Fluoride Treatment.’’

Int J Oral Maxillofac International Journal Of Oral Implants, vol.24, pp.684-88, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded)

IMMEDIATE LOADING; THREE CASES WITH UP TO 38 MONTHS OF CLINICAL FOLLOW-UP

JOURNAL OF ORAL IMPLANTOLOGY, vol.35, no.2, pp.75-81, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Locator Attachments as an Alternative to Ball Attachments in 2-Implant Retained Mandibular Overdentures

JOURNAL OF THE CANADIAN DENTAL ASSOCIATION, vol.73, no.8, pp.679-682, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Locator attachments as an alternative to ball attachments in 2-implant retained mandibular overdentures

JOURNAL OF THE CANADIAN DENTAL ASSOCIATION, vol.73, no.8, pp.691-694, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

“Locator Attachments as an Alternative to Ball Attachments in 2-Implant Retained Mandibular Overdentures”

JOURNAL OF THE CANADIAN DENTAL ASSOCIATION, vol.73, pp.679-682, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Biometrical and Morphological Analyses of the Mandibles in the Ancient Anatolian Communities

Balkan Journal of Stomatology, vol.10, no.3, pp.187-91, 2006 (Journal Indexed in SSCI)

EEC Syndrome (Ectrodactyly-Ectodermal Dysplasia-Clefting): A Clinical Case Report.”

ASDC J Dent Child, vol.68, pp.350-0, 2001 (Journal Indexed in SCI)

The presence of black pigmented gram negative anaerobes in the oral cavity of edentulous subjects

Fems Journal Of Immunology Medical Microbiology, vol.6, pp.2-3, 1997 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Tensile Bond Strength of a Soft Lining With Acrylic Denture Base Resins

Eur J Prosthodont Restor Dent., vol.2, no.3, pp.123-6, 1994 (Journal Indexed in SCI)

Articles Published in Other Journals

The effect of urea on the corrosion behavior of different dental alloys

Indian Journal of Dental Research, pp.75-79, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Protetik Diş Tedavisinde Kullanılan Yaşam Kalitesi Ölçümleri

Türk Dişhekimliği Dergisi, vol.82, no.3, pp.110-0, 2011 (National Refreed University Journal)

Protetik diş hekimliğinde kullanılan yaşam kalitesi ölçümleri

Türk Dişhekimliği Dergisi, vol.82, pp.110-113, 2011 (Other Refereed National Journals)

“Dental İmplant Yüzeylerinde Osseointegrasyonun Geliştirilmesi için Yapılan Modifikasyonlar”.

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Dergisi, vol.34, pp.60-69, 2010 (National Refreed University Journal)

“Diş Çekimi Sonrası Hemen İmplantasyon ve Hemen Yükleme Protokolü: Derleme ve 2 Vaka Bildirisi ”

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, vol.19, pp.87-89, 2006 (Other Refereed National Journals)

Elazığ Tepecik Ortaçağ Toplumunda Hipoplazi

İ.Ü. Diş Hek. Derg., vol.34, pp.98-104, 2000 (National Refreed University Journal)

Büyüme Hormonu Eksikliği, Amelogenesis Imperfekta ve Dens in Dentenin Birlikte Görüldüğü Bir Olgu

Türk Oral Biyoloji dergisi, vol.1, pp.1-5, 2000 (Other Refereed National Journals)

“%1 lik Sodyum Hipoklorit Solüsyonun Aljinal Ölçülerinin Boyutsal Stabilitesine Etkisi

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.33, pp.107-122, 1999 (National Refreed University Journal)

Papillon-Le Fevre Sendromu: Bir Olgu Nedeniyle.”

Dişhekimliği, vol.7, pp.28-30, 1997 (Other Refereed National Journals)

Tek Tam ve Üst Alt Tam Protezlerde Çiğneme Yetersizliğinin Değerlendirilmesi

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.218-222, 1995 (National Refreed University Journal)

Tam Protez Kullananlarda Candida Enfeksiyonları ve Tedavisinde Metal Kaide Plağı Alternatifinin Değerlendirilmesi”

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.4, pp.281-87, 1994 (National Refreed University Journal)

Silikon Esaslı Ölçü Maddelerinin Zamana Bağlı Çizgisel Boyutsal Değişimi

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, no.2, pp.97-103, 1994 (National Refreed University Journal)

İskelet Protezli Hastalarda Kuronlanmamış Destek Dişlerdeki Tırnak Yuvalarının Bakteri Plağı Yönünden İncelenmesi

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.139-143, 1994 (National Refreed University Journal)

Yakınçağ Anadolu İnsanlarında Dişlerin Biyometrik ve Patolojik Açıdan Analizi”

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.169-79, 1994 (National Refreed University Journal)

Fleksible Dişeti Maskesi ve Bir Olgu Bildirimi

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.191-95, 1994 (National Refreed University Journal)

Bir Yumuşak Astar Maddesinin Farklı Akrilik Protez Kaide Materyallerine Bağlanma Dayanımı”

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, no.4, pp.278-82, 1993 (National Refreed University Journal)

Oklüzal Dikey Boyut Kaybı ve Rehabilitasyonu –İki Vaka Nedeniyle-

Dişhekimliği, vol.2, no.12, pp.233-37, 1993 (Other Refereed National Journals)

Katalizör Oranı Arttırılan Kondansasyon Silikonu Ölçü Maddelerinin Boyutsal Değişimi

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.131-37, 1993 (National Refreed University Journal)

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonun Silikon Esaslı Ölçü Maddelerinin Boyutsal Stabilitesine Karşı Etkisi

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.181-86, 1993 (National Refreed University Journal)

Zonguldak Kömür Madeni İşçilerinde Ağız Diş Sağlığı

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.27, pp.41-45, 1993 (National Refreed University Journal)

Protetik Tedavide Telkinin Rolü

G.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.8, pp.149-55, 1991 (National Refreed University Journal)

Oklüzal Dikey Boyut Kaybı”

Dişhekimliği, vol.5, pp.235-38, 1991 (Other Refereed National Journals)

Ektodermal polidisplazi olgularında protetik tedavinin önemi

Dişhekimliğinde Klinik, vol.4, pp.115-118, 1991 (Other Refereed National Journals)

Bir Hipodonti Olgusu Nedeniyle Oklüzal Rehabilitasyon”

İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, vol.23, pp.46-50, 1989 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cytokine gene polymorphism in Candida-related denture stomatitis.

FDI 2017 World Dental Congress, Madrid, Spain, 29 August - 01 September 2017, vol.suppl 1, no.67, pp.138 Creative Commons License

Türkçe Ohip-Edent Formunun Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi.

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.1

Oral-clinical findings and management of a patient with epidermolysis bullosa

21st Annual Scientific Meeting of European Association of Osseointegration, Kopenhag, Denmark, 10 - 13 October 2012, pp.164-165

“İmplant Üstü Tam Protezlerde Tutuculuk Miktarı Ölçümü: Yeni bir Metot”.

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneğinin 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Turkey, pp.1

“Üst Çenede Uygun Açılandırılmamış İmplantların Bar Bağlantılı bir Protez ile Restorasyonu: Bir Olgu Sunumu”.

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneğinin 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Turkey, 1 - 04 April 2012, vol.P44, pp.174-175

“Estetik Bölgede Hibrit Abutman ile Tek Diş Eksikliğinin Restorasyonu: Bir Olgu Sunumu”.

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneğinin 10. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Turkey, 1 - 04 April 2012, vol.P43, pp.172-173

Tükürüğün organik yapıtaşlarından müsin, IgA, lizozim ve ürenin titanyumun korozyon davranışı üzerine etkileri

Oral Cerrahi Derneği VI., Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği VII. ortak kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2004, pp.1

AST,BANA and Sulphide Ion Activity in the Crevicular Fluids of Patients With Juvenil Periodontitis”

International Association for Dental Research,, United States Of America, 1 - 04 April 2000

AST, BANA and sulphide ion activity in the crevicular fluids of IDDM patients with periodontitis.

78th General Meeting of IADR, United States Of America, 1 - 04 April 2000, vol.79, pp.315

“%1 lik Sodyum Hipoklorit Solüsyonun Aljinat Ölçülerin Boyutsal Stabilitesine Etkisi”

Türk Diş Hekimleri Birliği 5. Uluslarası Dişhekimliği Kongresi,, Bursa, Turkey, 1 - 04 June 1998

% 1'lik sodyum hipoklorit solüsyonunun aljinat ölçülerin boyutsal stabilitesine etkisi. ,

Türk Dişhekimleri Birliği 5. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi,, Turkey, 1 - 04 June 1998

Dimensional Stability of Elastomeric Impression Materials”

75th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research,, United States Of America, 1 - 04 March 1997

Tensile Bond Strength of Resilient Liner With Acrylic Denture Base Resins

71st General Session International Association for Dental Research, United States Of America, 1 - 04 March 1993

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyonun Silikon Esaslı Ölçü

Türk Diş Hekimleri Birliği 1. Uluslarası Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 1992

Silikon Esaslı Ölçü Maddelerinin Zamana Bağlı Çizgisel-Boyutsal Değişimi”

Türk Diş Hekimleri Birliği 1. Uluslarası Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 1992

Bir Yumuşak Astar Maddesinin Farklı Akrilik Protez Kaide Materyallerine Bağlanma Dayanımı”

Türk Diş Hekimleri Birliği 1. Uluslarası Kongresi,, İzmir, Turkey, 1 - 04 September 1992

Oklüzal Dikey Boyut Kaybı ve Rehabilitasyonu (2 Vakada)”

Uluslarası 4. Periodontoloji Akademisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 1990, pp.12

Books & Book Chapters

Ortodonti - Bölüm 4

in: Oxford Klinik Diş Hekimliği El Kitabı, Gencay K,Tuna İnce EB, Editor, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık, İstanbul, 2017