Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Akademik algoritma ve akademisyen halleri

Bilim ve Gelecek, no.210, pp.90-91, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Ana akım bilimin baloncukları

Bilim ve Gelecek, no.180, pp.28-33, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Neyiz? Kimiz?

Sabah Ülkesi, no.57, pp.120-124, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sosyal bilimlerin krizi: Psikoloji örneği

Bilim ve Gelecek, no.174, pp.24-31, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)

Doğa izin verir, norm yasaklar: Haz ve üreme

Altüst, no.16, pp.58-61, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Evrim açısından yabancılaşma

Altüst, no.15, pp.55-57, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Neolitik devrimin koşulları

Altüst, no.14, pp.45-49, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

O muazzam saksı

Altüst, no.13, pp.44-46, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

Diyaloji diyalektiğe karşı

Psikoloji Çalışmaları, vol.34, no.1, pp.79-85, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Muhafazakâr DNA

Altüst, no.10, pp.70-71, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Steven Pinker'in Boş Sayfa'sı

Altüst, no.9, pp.63, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

İnsana ne açıdan bakmalı?

Altüst, no.8, pp.37-38, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küçük Çocuklarda Beyaz Yalan Davranışının Gelişimi: Sosyal Etkiler

3. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 September 2022, pp.5

Can young children learn directly from a tablet computer?

New Directions in Social Cognition Conference, Ankara, Turkey, 7 - 08 April 2018, pp.1

When and why did we start talking?

17th International Symposium of Nonlinear Science Working Group, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2017, pp.15-16

Dilin doğuşu ve evrimi

2. Ulusal Odyoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2017, pp.1

Küçük çocuklar kavramları tablet bilgisayardan nasıl öğrenirler?

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.307

Üç yaş çocuklarında bilişsel esneklik sorununa farklı bir yaklaşım

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.131

Yeni bir kavram gelişimi modeli: Anlam Kafesi Kurma

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 March 2016, pp.16-17

Türkiye yükseköğretiminde büyüme sorunu: Psikoloji bölümleri örneği

1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.433-434

Temsilsel çok boyutluluk kimin sorunu: Küçük çocukların mı, büyük araştırmacıların mı?

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 12 April 2014, pp.100-101

5 ve 7 yaş çocuklarında anlam kafesi kurmanın kavram gelişimine etkileri

17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 28 April 2012, pp.42

Yeni bir sosyokültürel semantik ağ modeli: Anlam kafesi kurma

5. Ulusal Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.28

Anlam kafesi kurmanın çocukların kavramlaştırma süreçlerine aktüel ve aktarılan etkileri

4. Ulusal Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.35-36

Psikolojide yüksek lisans: Lisans öğrencilerinin gerekçeleri

4. Ulusal Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 September 2010, pp.29

Books & Book Chapters

Gelişimin kaynakları ve temel kavramlar

in: Gelişim Psikolojisi, Sema Karakelle, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.22-48, 2021

C

in: APA yaşam boyu gelişim psikolojisi sözlüğü, Gül Şendil,Şerife Sema Karakelle, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.103-189, 2020

İnsan-alet etkileşiminin kültürel ve psikolojik boyutları

in: Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka, Bulut M., Dilmen N., Esmer G.B., Gezer M., Selçukcan Erol Ç., Türker Şener L., Editor, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, pp.261-275, 2019