Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gazneli Sultan Mahmud ile Karahanlı İlig Han'ın Horasan Mücadelesi

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, cilt.117, ss.115-127, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rusya'da İslam

Yeni Türkiye, ss.349-362, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zeki Velidi Togan (1890-1970)

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, ss.93-100, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihi Süreçte Rusya-Türkiye İlişkileri

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.33-53, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tuvalılar: Rus- Ortadoks Misyon

Akademik Bakış Dergisi, ss.879-883, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Das Projekt Zusammenleben im Russischen Reich und die neue Strukturierung der Orthodoxen: Ilminskiy und sein System

http://www.hikma-online.com/cms/sites/default/files/HIKMA%20II%20Art%202.pdf, cilt.2, no.2, ss.10-30, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AN ANALYSIS OF STUDIES ON SIBERIAN HISTORY, CULTURE, ARCHEOLOGY AND CIVILIZATION1

Siberian Studies, cilt.2, no.14, ss.1-22, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Altay Cumhuriyeti ve Millî Bayramları ‘El Oyun’,

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Tarih Dergisi, ss.14-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"XVIII. Centrury IN Russia: A newbaptism Office and their activities,

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.37-52, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Tarihi Açısından Sibirya'nın Kısa tarihi

TURKISH STUDIES, cilt.1, no.1, ss.1863-1887, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“The project of cohabitation in the Russian Empire and the restructuring of the Orthodox population: Ilminskiy and his system

Hikma Journal of İslamic Teology and Religious Education, ss.10-29, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"17. yüzyılda Sibirya'da Rus Yönetimi ve Kürk Ticareti"

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.53-57, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Batı ve Orta Sibirya'nın Ruslar Tarafından İşgali"

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.37-52, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Rus imparatorluğunda yeni ortodoks yapılanma: İlminskiy ve Sistemi 1860-1917

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.47-71, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Hazar kağanlığı Döneminde İdil Boyunda Sosyal ve Dini Yapı"

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, ss.143-150, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Kazak İli Navrızı Nasıl Karşılar"

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, ss.26-28, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

İdil Bulgarları ve İslâmiyet

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019

A History of Russian–Turkish Relations: From the Ottoman Empire Period to the End of the Soviet Era

Contemporary Russo–Turkish Relations, Ali Askerov, Editör, Lexıngton Books, Newyork, ss.1-26, 2018

An Essay On The History And Culture Of Shor

CULTURAL AND HUMANITIES RESEARCH New Reviews and Perspectives, Eyüp Sarıtaş, Editör, Trafford Publishing , North America, ss.3-18, 2016 Creative Commons License

İpek Kuşak/Turan Yazgan Üzerine Düşünceler

Yükselen İpek Yolu 2. cilt İpek Yolunda Bilgi ve Siyaset, Fahri Atasoy, Editör, Türk Yurdu Yayınları, Ankara, ss.229-237, 2016

Kazan Diyanet Akademisi'ne Kongre Notlarıyla Bakış: Doulov'un Raporları

Milletlerin Kesişme Noktası: İdil- Ural Çalıştayı Bildiriler Kitabı II, Bülent Bayram, Editör, Kırklareli Üniversitesi Yayınları, Kırklareli, ss.229-247, 2016

1910 Misyoner Kongresi Kayıtlarına Göre Kazan Bölgesinde Açılan Okul ve Tercüme Faaliyetleri: N. V. Nikolsky'nin Raporları

Milliyetlerin Kesişme Noktası: İdil- Ural Çalıştayı Bildiriler Kitabı I, Bülent Bayram, Editör, Kırklareli Üniversitesi Yayınları, Kırklareli, ss.95-113, 2014

Çar İskitler

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2009

İdil Ural Bölgesinde Demografik Yapının Türkler Aleyhine Değişimi ve Çözüm Yolları

Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri, Öztürk N., Satan A. , Editör, Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.3-15, 2007