Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

D Vitamini COVID-19 Günlerinde Anahtar Unsurlardan Biri mi?

The Journal of Nutrition, Health & Aging, cilt.1, no.1, ss.1-2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

COVID-19 (Yeni Tip Koronavirüs) Günlerinde Dahi Anne Sütü Yine Çok Önemli!

Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, cilt.1, no.1, ss.111-115, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağı Mastositozunun Tanı ve Tedavisine Güncel Bakış

Klinik Tıp Pediatri, cilt.10, no.1, ss.11-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Datura Stramonium Zehirlenmesi Sonucu Antikolinerjik Sendrom: İki Olgu Sunumu

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, cilt.48, no.1, ss.173-176, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Acil Servisinde Tanısı Yeni Konulan Dermatomiyozit Olgu Sunumu

Klinik Tıp Pediatri, cilt.9, no.1, ss.37-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retrospective Evaluation of Patients Diagnosed with Osteogenesis Imperfecta

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.15, ss.1-5, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stenotrophomonas maltophilia Outbreak in Neonatal Intensive Care Unit and Outbreak Management

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, cilt.9, ss.147-152, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğum Sonrası Erken Dönemde Aşırı Meme Angorjmanı: Bu, '' Laktasyonun Geribildirim İnhibisyonu '' (FIL) ile İlgili Bir Sorun mu?

1 st International Congress of Breastfeeding Reality, Ankara, Türkiye, 1 - 03 October 2019, cilt.24, no.24, ss.37

Aşı Reddi Sonrası Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine Giden Yolculuk

Europan Academy of Paediatrics 2019, Porto, Portekiz, 19 - 22 Eylül 2019, cilt.213, no.213, ss.213

Primer İmmün Yetmezliklerde Malinite Gelişiminin Araştırılması: İki Merkezli Çalışma

24. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2017, cilt.034, no.34, ss.23

Kitap & Kitap Bölümleri

30 SORUDA ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİ Besin Alerjisi Nedir Ne Değildir?

Besin Alerjisi Olan Hastaların ve Ailelerinin Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, Prof. Dr. Nermin Güler, Editör, Selen Yayıncılık, İstanbul, ss.217-227, 2017