Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Krikotiroid Membran Yerinin Lokalizasyonunda Ultrasonografinin Rolü

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016, pp.26

Orotrakeal entübasyonun öğrenilmesinde laringoskopinin rolü

TARK 2012 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, Turkey, 7 - 11 November 2012

Sezaryen operasyonu sonrası gelişen kronik ağrıya anestezi tipinin etkisi

XLIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 27 October 2010, pp.5 Creative Commons License

Sistemik lupus eritematozusa bağlı cilt lezyonlu gebede rejyonal anestezi

XLIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 28 October 2010, pp.221-222 Creative Commons License

Anestezi sırasında EEG sinyalinin topografik ve zamansal izge analizi, Topographic and temporal spectral analysis of EEG signals during anaesthesia

15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2010). 15th National Biomedical Engineering Meeting, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2010, vol.1, no.1, pp.1-4 Creative Commons License

Feokromasitoma ve gebelik: Anestezi yaklaşımı

XLIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 29 October 2009, pp.129 Creative Commons License

Gebelerde 3 farklı preoksijenasyon yönteminin kıyaslanması

XLIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 28 October 2009, pp.11 Creative Commons License

Web tabanlı eğitimde blog kullanım deneyimimiz

42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 29 October 2008, pp.127-128 Creative Commons License

Post-spinal baş ağrısı ve tedavi deneyimimiz

42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 29 October 2008, pp.105 Creative Commons License

Anesteziyoloji uzmanlık eğitiminde e-eğitim deneyimimiz

42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 27 October 2008, pp.12 Creative Commons License

Ebstein anomalili gebede acil sezaryende anestezi yönetimi

XLI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 25 October 2007, pp.259 Creative Commons License

Effect of iv magnesium on spinal anesthesia with bupivacaine and sufentanil during cesarean section in preeclampsia

American Society of Anesthesiologist (ASA) Annual Meeting , California, United States Of America, 01 October 2007, pp.1764 Creative Commons License

Effects of magnesium sulfate in postoperative morphine consumption

18th Annual ESRA Congress, İstanbul, Turkey, 29 September - 02 October 1999, vol.11, pp.170

Tracheal tube cuff content and postoperative sore throat

Vienna International Anesthesiology & Intensive Care Congress, Vienna, Austria, 2 - 05 October 1996, vol.40, pp.263

Nasocomial Pneumonia As The Main Cause of Mortality in ICU.

8th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 17 - 18 May 1996, pp.1-3 Creative Commons License

Effects of ketamine during spinal anaesthesia

European Society of Anaesthesiologist 4th Annual Congres, London, Canada, 1 - 05 June 1996, vol.76, pp.73

Books & Book Chapters

Obstetride santral blok teknikleri

in: Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş., Owen M.D., Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.77-92, 2019

Sezaryen ameliyatlarında postoperatif analjezi

in: Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş., Owen M.D., Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.197-210, 2019

Kardiyak hastalıklar ve gebelik

in: Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş., Owen M.D., Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.273-294, 2019

Sezaryen ameliyatlarında rejyonal anestezi

in: Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş., Owen M.D., Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.117-136, 2019

Solunum Fizyolojisi

in: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi, Gülay Ok, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.169-179, 2018 Creative Commons License

Anesthesia for the Pregnant Patient with Obstructive Sleep Apnea

in: Obstetric Anesthesia for Co-morbid Conditions, Gunaydin B., Ismail S. , Editor, Springer, Cham, pp.235-243, 2018

Postoperatif Analjezi Yöntemleri

in: Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi, Tuğrul K.M., Editor, Türk Üroloji Akademisi Yayını (Türk Üroloji Derneği ), İstanbul, pp.61-71, 2017

Obstetrik Anestezi

in: Teknikerler ve Teknisyenler İçin Anesteziyoloji, Güra Çelik M., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.439-462, 2014

Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Tedavisi

in: Anesteziyoloji, Özkan Seyhan T., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.17-21, 2013

Ağrı ve Stres Yanıt

in: Akut Ağrı, Köknel Talu G., Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.15-34, 2010

Metrics

Publication

145

Citation (WoS)

928

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

1034

H-Index (Scopus)

12

Project

6

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals