Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Learning Curves for Two Fiberscopes in Simulated Difficult Airway Scenario With Cumulative Sum Method

SIMULATION IN HEALTHCARE-JOURNAL OF THE SOCIETY FOR SIMULATION IN HEALTHCARE, vol.14, pp.163-168, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Myomectomy over the age of forty

CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS & GYNECOLOGY, vol.46, no.2, pp.216-218, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Comparison of 4 Laryngoscopes in 2 Difficult Airway Scenarios A Randomized Crossover Simulation-Based Study

SIMULATION IN HEALTHCARE-JOURNAL OF THE SOCIETY FOR SIMULATION IN HEALTHCARE, vol.11, pp.304-308, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Reducing tidal volume does not affect oxygenation in ASA I-II patients during anesthesia

ACP-APPLIED CARDIOPULMONARY PATHOPHYSIOLOGY, vol.8, no.1, pp.29-35, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Comparison of the effects of sodium nitroprusside and isoflurane during rewarming on cardiopulmonary bypass.

Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, vol.11, no.6, pp.712-7, 1997 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Magnesium sulfate stops postanesthetic shivering

THERMOREGULATION, vol.813, pp.799-806, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of ketamine during spinal anaesthesia

BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA, vol.76, 1996 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Google Translate: Can It Be a Solution for Language Barrier in Neuraxial Anaesthesia?

Turkish journal of anaesthesiology and reanimation, vol.49, pp.181-182, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Haemodynamic Response to Four Different Laryngoscopes

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.46, no.6, pp.434-440, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Critical Incident Reporting System in Teaching Hospitals in Turkey: A Survey Study

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.44, no.2, pp.59-70, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Can the Endotracheal Tube Become a Threat to Airway Patency?

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.43, pp.440-441, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of In-Hospital Cardiopulmonary Resuscitations at Istanbul.

Analgesia & Resuscitation: Current Research, vol.3, no.3, pp.1-5, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

E-Learning Materials are not yet Subject to Peer Review

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.42, pp.233, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Writing references and using citation management software

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, vol.39, pp.25-32, 2013 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

A comparison of vertical infraclavicular and coracoid approaches in forearm surgery

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.25, no.3, pp.101-107, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Tıp fakültesi öğrencilerinin ilkyardım eğitiminde e-öğrenme deneyimimiz.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.76, no.3, pp.49-54, 2013 (National Refreed University Journal)

Spinal anesthesia for elective cesarean section is associated with shorter hospital stay compared to general anesthesia.

Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, vol.25, pp.55-63, 2013 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Sezaryen ameliyatlarında anestezi seçiminin ameliyathane kullanım süresine etkisi: Spinal mi genel mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.40, no.3, pp.136-143, 2012 (Other Refereed National Journals)

Jinekolojik operasyonlarda postoperatif bakım ünitesinde kalış süresini etkileyen faktörler

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, vol.75, no.1, pp.1-6, 2012 (National Refreed University Journal)

Non-operated mild and severe rheumatic mitral valve disease during pregnancy.

Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology and Obstetrics, vol.15, no.5, pp.306-311, 2008 (Other Refereed National Journals)

Gebelerde Spinal Anesteziye Bağlı Hipotansiyonun Profilaksisinde Efedrinin Etkinliği.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.35, no.1, pp.44-50, 2007 (Other Refereed National Journals)

Yoğun bakımda kullanılan sedatif ve analjezik ajanlar

Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, vol.4, no.1, pp.45-49, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Spinal anesthesia in cesarean section with different combinations of bupivacaine and fentanyl

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.18, no.1, pp.37-43, 2006 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Laparoskopik jinekolojik girişimlerde total intravenöz ve inhalasyon anesteziklerinin akut faz yanıtı ve hemodinamiye etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.30, pp.382-387, 2002 (Other Refereed National Journals)

Tek akciğer ventilasyonunda iki FiO2 oranının oksijenizasyon ve pulmoner şanta etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.30, no.6, pp.144-149, 2002 (Other Refereed National Journals)

Atrakuryum ve mivakuryumun tek veya kombine kullanımının hemodinamik ve nöromusküler etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.29, no.4, pp.155-159, 2001 (Other Refereed National Journals)

Sistoskopilerde subhipnotik dozlarda propofol ile ‘‘monitorize anestezi bakımı’’.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.29, pp.118-123, 2001 (Other Refereed National Journals)

Obstetrik anestezide preoperatif oral sıvı alımı aspirasyon pnömonisi profilaksisine katkı sağlar mı? T

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.28, no.8, pp.425-429, 2000 (Other Refereed National Journals)

Karotis operasyonlarında servikal epidural anestezi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.28, no.7, pp.339-344, 2000 (Other Refereed National Journals)

Epidural analjezinin doğum eylemi üzerine etkileri ve epidural analjezi için kullanılan iki farklı kombinasyonun karşılaştırılması.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.79-85, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çeşitli cerrahi pozisyonların hemodinamik parametreler ve hava yolu basınçlarına etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, vol.26, no.3, pp.123-129, 1998 (Other Refereed National Journals)

Septik şokta O2 sunumu/O2 tüketimi (DO2/VO2) bağımlılığının prognostik önemi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, vol.19, no.3, pp.166-169, 1991 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Krikotiroid Membran Yerinin Lokalizasyonunda Ultrasonografinin Rolü

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016, pp.26

Orotrakeal Entübasyonun Öğretilmesinde Laringoskopinin Rolü

46. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 28 November 2012, pp.12 Creative Commons License

Transversus Abdominis Plan Bloğunda Başarı: Kılavuz Nokta Yeterli mi?

46.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 05 November 2012, pp.42 Creative Commons License

Elektif sezaryen operasyonlarında farkındalık ve örtük bellek oluşumu

445. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 27 October 2011, pp.262-263 Creative Commons License

Sistemik lupus eritematozusa bağlı cilt lezyonlu gebede rejyonal anestezi

XLIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 28 October 2010, pp.221-222 Creative Commons License

Sezaryen operasyonu sonrası gelişen kronik ağrıya anestezi tipinin etkisi

XLIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 27 October 2010, pp.5 Creative Commons License

Anestezi sırasında EEG sinyalinin topografik ve zamansal izge analizi, Topographic and temporal spectral analysis of EEG signals during anaesthesia

15. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT 2010). 15th National Biomedical Engineering Meeting, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2010, vol.1, no.1, pp.1-4 Creative Commons License

Feokromasitoma ve gebelik: Anestezi yaklaşımı

XLIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 29 October 2009, pp.129 Creative Commons License

Gebelerde 3 farklı preoksijenasyon yönteminin kıyaslanması

XLIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 28 October 2009, pp.11 Creative Commons License

Web tabanlı eğitimde blog kullanım deneyimimiz

42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 29 October 2008, pp.127-128 Creative Commons License

Post-spinal baş ağrısı ve tedavi deneyimimiz

42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 29 October 2008, pp.105 Creative Commons License

Anesteziyoloji uzmanlık eğitiminde e-eğitim deneyimimiz

42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi konferansı, Antalya, Turkey, 27 October 2008, pp.12 Creative Commons License

Ebstein anomalili gebede acil sezaryende anestezi yönetimi

XLI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Turkey, 25 October 2007, pp.259 Creative Commons License

Fisher Evans Sendromlu Gebede Remifentanil ile Doğum Analjezisi

XLI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 26 October 2007, pp.248-249 Creative Commons License

Effect of iv magnesium on spinal anesthesia with bupivacaine and sufentanil during cesarean section in preeclampsia

American Society of Anesthesiologist (ASA) Annual Meeting , California, United States Of America, 01 October 2007, pp.1764 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Obstetride santral blok teknikleri

in: Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş., Owen M.D., Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.77-92, 2019

Sezaryen ameliyatlarında postoperatif analjezi

in: Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş., Owen M.D., Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.197-210, 2019

Kardiyak hastalıklar ve gebelik

in: Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş., Owen M.D., Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.273-294, 2019

Sezaryen ameliyatlarında rejyonal anestezi

in: Doğumda Analjezi Sezaryende Anestezi, Şahin Ş., Owen M.D., Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.117-136, 2019

Solunum Fizyolojisi

in: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Akademi, Gülay Ok, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.169-179, 2018 Creative Commons License

Anesthesia for the Pregnant Patient with Obstructive Sleep Apnea

in: Obstetric Anesthesia for Co-morbid Conditions, Gunaydin B., Ismail S. , Editor, Springer, Cham, pp.235-243, 2018

Postoperatif Analjezi Yöntemleri

in: Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi, Tuğrul K.M., Editor, Türk Üroloji Akademisi Yayını (Türk Üroloji Derneği ), İstanbul, pp.61-71, 2017

Obstetrik Anestezi

in: Teknikerler ve Teknisyenler İçin Anesteziyoloji, Güra Çelik M., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.439-462, 2014

Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Tedavisi

in: Anesteziyoloji, Özkan Seyhan T., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.17-21, 2013

Ağrı ve Stres Yanıt

in: Akut Ağrı, Köknel Talu G., Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.15-34, 2010