Dr.Öğr.Üyesi

Özgür TURAK


Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Klasik Arkeoloji, Türkiye

2003 - 2005

2003 - 2005

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Klasik Arkeoloji, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Roma Dönemi Pamphylia Lahitleri ve Atölye Sorunu

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji

2005

2005

Yüksek Lisans

Pamphylia'da Bulunmuş Attika Tipi Lahitler

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Arkeoloji ve Sanat Tarihi , Klasik Arkeoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

Antik Çağ Gömüt Tipolojisi

Lisans

Lisans

Eski Yunan Mitolojisi II

Doktora

Doktora

Roma Döneminde Sosyal Yaşam

Lisans

Lisans

Eski Yunan Mitolojisi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Antik Heykeltıraşlık

Lisans

Lisans

Eski Yunan Mitolojisi

Lisans

Lisans

Klasik Mitoloji

Lisans

Lisans

Roma Mitolojisi

Lisans

Lisans

Arkaik Dönem Heykeltıraşlığı

Lisans

Lisans

Tarihi Coğrafya

Lisans

Lisans

Roma Heykeltıraşlığı

Lisans

Lisans

Roma Heykeltıraşlığına Giriş

Lisans

Lisans

Hellenistik Dönem Heykeltıraşlığı

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

An Ideal Female Head Uncovered in the North-South Colonnaded Street of Perge

Turak O.

ADALYA, cilt.16, ss.85-92, 2013 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

An Attic-Type Dionysiac Sarcophagus from Perge

Turak O.

ADALYA, cilt.15, ss.223-245, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Boğa ve Tirdent: Poseidon'un Kökeni Üzerine Bir İnceleme

TURAK Ö.

MASROP, cilt.1, ss.35-48, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Eski Roma Uygarlığı ve Heykel: Yağma ve Koleksiyonculuk

TURAK Ö.

TÜBA-AR, ss.135-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Arkeolojik Kazı Toplantısı - 7

TURAK Ö.

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, ss.10-12, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Eski Roma Uygarlıgı ve Heykel: Koleksiyonculugun Baslaması ile Heykel Sanatında Amaç ve Mekan Degisimi

Turak Ö.

VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2019, ss.343

2012

2012

Pamphylia Bölgesinde Bulunmuş Girlandlı Lahitler

TURAK Ö.

Uluslarası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.465-477

2008

2008

Perge’de Bulunmuş Roma Çağı Dokimeion Lahitleri

TURAK Ö.

II. Uluslararası Dokimeion Mermer Heykel Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.35-43

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Akropolis, Güney Hamam, Kuzey Hamam, Artemis Pergaia Kültü

ÇOKAY KEPÇE Ş. S. , Özdizbay A., Peker M., TURAK Ö. , DAĞLI DİNÇER İ. , KÖSEOĞLU F. N.

Pamphylia'nin Yüce Kenti Perge, Doç. Dr. Müjde Peker, Editör, Homer Kitabevi, İstanbul, ss.73-83, 2019

2018

2018

Perge'nin Roma Devri Lahit Tipolojisi

TURAK Ö.

Arkeoloji Tarih ve Epigrafinin Arasında: Prof. Dr. Vedat Çelgin'in 68. Doğum Günü Onuruna Makaleler, Murat Aslan - Ferit baz, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.887-902, 2018

2008

2008

Perge Batı Nekropolis’ten Bir Mezar: Artemon’un Kenotaphion’u

TURAK Ö.

Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu’na 65. Yaş Armağanı. Euergetes. Festschrift Für Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu zum 65. Geburtstag, İ.Delemen - S. Çokay - A. Özdizbay - Ö. Turak, Editör, Ege Yayınları, İstanbul, ss.1157-1168, 2008

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Colloquim Anatolicum

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

I.Ü. Arkeolojik Kazı ve Arastırmalar Toplantısı-18

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Antalya Kongresi

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2011

2011

Perge 65 Yılda 50 Kazı sezonu Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Perge 65 Yılda 50 Kazı sezonu Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2010

2010

İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-10

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması I: Anadolu Akdenizi Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2008

2008

II. Uluslararası Dokimeion Mermer Sempozyumu

Katılımcı

Afyon-Türkiye

Burslar

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Hanfmann Bursu

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Toni Kross

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Savunması - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü