Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DİJİTAL ÇAĞDA TİKTOK UYGULAMASI KULLANICILARININ VİDEOLARININ POPÜLER KÜLTÜR AÇISINDAN İNCELENMESİ

7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.177

Medya Okuryazarlığı Dersi Veren Öğretmenlerin Medya Eğitim Yetkinliklerini ve Verimliliğini Ölçmeye Yönelik Alan Araştırması

7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.161 Sustainable Development

Dijital Medyanın Ağındaki Çocukların Çevrimiçi Dünyaları Dijital Okuryazar Olma Durumu ve YouTuber Örneği

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 6. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Dönüşüm Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.107

Dijital Yayıncılığa Geçiş Sürecinde Gazetecilikte Haber İçeriğinin Değişimi "Milliyet Gazetesi Örneği"

6. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu (6. International Printing Technologies Symposium), İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.20-35

İnternet Gazeteciliğinde Sayfa Tasarımı Üzerinden Etik Yaklaşım Ve İçerik İncelemesi

1st INTERNATIONAL CICMS (CULTURAL INFORMATICS, COMMUNICATION&MEDIA STUDIES, Aydın, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1

Use and Presentation of Technology as visual Design Example of Mobile Communication

International Symposium of New Media From the Past to the Future, İstanbul, Turkey, 10 - 15 May 2017, pp.32

THE USE OF WEB TVs TO DEVELOP CORPORATE IDENTITY IU WEBTV EXAMPLE

14. International Symposium Communication in The Millennium, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2016, pp.5

Çocuk Eğitiminde Televizyonun Rolü: ‘Hanedan’ Animasyon Eğitim Programı

“International Congress On Studies “In Frame Of Informatıcs” 2: Techno & History”, İstanbul, Turkey, 20 October 2014, pp.5

The Effectiveness of IUVIRTUL Lab on The Underground Students Understanding of Concepts

International Trends and Issues in Communication & Media Conference, ITICEM 2014, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014, vol.1, pp.1

The Effectıveness Of The Iuvırlab On Undergraduate Students’ Understandıng Of Concepts

International Trends and Issues in Communication & Media Conference (ITICAM 2014),, Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014

E-Ticaret Ödeme Sistemlerinde Kullanılan Güvenlik Teknikleri Olası Tehditler ve Önlemler

III. İstanbul Bilişim Kongresi "Yönetişim", İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.124-135

Books & Book Chapters

Orientalism, Islamophobia, and the Concept of Otherization Through Civil Conflict, Digital Platform Netflix: The Example of the Messiah Series

in: Handbook of Research on Contemporary Approaches to Orientalism in Media and Beyond, Işıl Tombul,Gülşah Sarı, Editor, IGI Global, New York, pp.730-759, 2021

Bloglar ve Blog Yazarlığı

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2016

Web Tasarım

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2015

Bilginin Dijial Yolu (Ağ Teknolojileri)

Emirler Matbaacılık Ve Reklamcılık Tic Ltd Şti, İstanbul, 2014

Bilgisayar ve İnternet

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2014

The Effects Of New Media On Reader Behavior And Fıeld Search On E-Paper

in: International Communication Studies, Sarı Ü, Aytekin M., Editor, Emirler Matbaacılık Ve Reklamcılık, İstanbul, pp.15-20, 2014

Yerel Basın İşletmeciliğinin Okuyucu Üzerindeki Etkisi Ve Bir Alan Araştırması

in: Türkiye deki Basının Yapısı ve Basın işletmeciliği, Yrd. Doç. Dr. Güven Necati Büyükbaykal, Editor, Kare Yayınları, İstanbul, pp.143-159, 2010

TÜRKİYE'DEKİ BASININ YAPISI VE BASIN İŞLETMECİLİĞİ

in: BASIN İŞELTMECİLİĞİ, DOÇ DR. GÜVEN BÜYÜKBAYKAL, Editor, Kare Yayınları, İstanbul, pp.15-25, 2010