Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Osmanlı Dönemi Türk Müziğinin Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerine etkisi

Asya.Studies, cilt.5, sa.5, ss.57-66, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BAROK MÜZİĞİ SÜSLEMELERİNDEKİ YORUM FARKLILIKLARINA BİR BAKIŞ

EKEV Akademi Dergisi, sa.64, ss.295-312, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MAKAM-ORATORYO MÜZİK TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ -SU KASİDESİ ORATORYOSUNUN İNCELENMESİ

1. ULUSLARARASI HAZAR BİLİMSEL ARAŞTIRMA KONGRESİ, Baku, Azerbaycan, 18 - 20 Eylül 2020, cilt.1, sa.1, ss.784-794

AUTO PİANO OF THE OTTOMAN SULTAN: M.F. RACHALS AUTO GRAND PİANO İN BEYLERBEYİ PALACE

TRADİTİONAL AND MODERN CULTURE: HİSTORY, ACTUAL SİTUATİON, PROSPECTS, Praha, Çek Cumhuriyeti, 20 - 21 Eylül 2020, cilt.10, sa.45, ss.52-59

Kitap & Kitap Bölümleri

Azerbaycan Cumhuriyetinin Kuruluşunun 100. Yılına İthafen, Pika Akhundova Tarafından Hazırlanan 'istiklal' isimli Piyanı Triosunun İncelenmesi

Müzik Kültürüne dair çeşitli Görüşler-V, Doç. Haluk Yücel,Prof.Dr. Serda Türkel Öter, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.197-208, 2021

KİLİSE SINIRLARINDAN KLASİK MÜZİK ALANINA GEÇİŞ: GREGORYEN İLAHİLERİNİN OTTORİNİO RESPİGHİ ESERLERİYLE KİLİSEDEN SAHNEYE TAŞINMASI

MÜZİK KÜLTÜRÜNE DAİR ÇEŞİTLİ DÜŞÜNCELER , DOÇ. HALUK YÜCEL; PROF. DR. SERDA TÜRKEL ÖTER ; PROF.DR NİLGÜN SAZAK, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.317-332, 2020 Creative Commons License

Kaside der Nat'i Hazreti Nebevi

Müzik Kültürüne dair çeşitli görüşler, Yücel H, Serdar Turker Oter , Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.163-176, 2019