Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Istanbul University, Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü

 • 2018 - 2021 Assistant Professor

  Istanbul University, Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü

 • 2017 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul University, Devlet Konservatuvarı, Müzikoloji Bölümü

Non Academic Experience

 • 2015 - 2017

  Non-profit Organisation, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı

 • 1998 - 2010

  Business Establishment Private, Kalan Müzik

Courses

 • Undergraduate Dünya Müzik Kültürleri 2

 • Undergraduate Türkiye Folklor Çalışmaları

 • Undergraduate Sosyal Bilimlere Giriş 1

 • Undergraduate Ulusalcılık ve Müzik

 • Undergraduate Müzik ve Performans

 • Undergraduate Müzik Endüstrisi

 • Undergraduate Müzik ve Medya

 • Undergraduate Türkiye'de Müzik Kültürü

 • Undergraduate Müzik İşletmeciliği 1

 • Undergraduate Dünya Müzik Kültürleri 1

 • Undergraduate Müzikte Çokkültürlülük

 • Undergraduate Çalgıbilim

 • Postgraduate Çalgıbilim Araştırmaları

 • Undergraduate Popüler Kültür ve Müzik

 • Undergraduate Aşık Edebiyatı ve Müziği

 • Undergraduate Alan Araştırması Teknikleri

 • Undergraduate Müzik Etnografisi

 • Undergraduate Folklora Giriş

 • Undergraduate Müzik Belgeselleri

 • Undergraduate Müzik ve Performans

 • Undergraduate Çalgıbilim

 • Undergraduate Kültür Kuramları