Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Verdiği Dersler

  • Yüksek Lisans ÇAĞDAŞ DAĞITICI ADALET KURAMLARI

  • Lisans HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ

  • Ön Lisans TEMEL HUKUK

  • Lisans HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

  • Lisans HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI