Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MILGRAM DENEYİ: OTORİTE VE İTAATE DAİR

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.75, ss.227-270, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

EMILE DURKHEIM'A GÖRE TOPLUM, DÜZEN VE HUKUK: HUKUK VE CEZANIN EVRİMİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.75, ss.191-226, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FEMİNİST PERSPEKTİFTEN HUKUK

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.74, ss.123-138, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

POSTMODERNİZM VE HUKUK

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.74, ss.139-158, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GEZİ PARKI EYLEMLERİ: KAMUSAL ALANIN YENİDEN İNŞASI

Eğitim Bilim Toplum, cilt.12, ss.10-65, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NEO-LİBERALİZM, ILIMLI İSLAM VE KADIN

WOMAN 2000/ KADIN 2000, cilt.xıv, ss.67-86, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

KANT'IN AHLAK FELSEFESİNDEN HABERMAS'IN SÖYLEM ETİĞİNE GEÇİŞ

HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ ARKİVİ, cilt.22, ss.142-166, 2010 (Hakemsiz Dergi)

KAMUSAL ALAN MODELLERİ VE BU MODELLERİN BAĞLAMLARI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.66, ss.227-271, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HABERMAS'IN PROSEDÜRALİST HUKUK PARADİGMASI: HAKLAR VE HUKUK DEVLETİ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.66, ss.221-252, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HUKUK EKONOMİ İLİŞKİSİ

III. ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, ss.19

TÜRK SİNEMASINDA KADININ TEMSİLİ

V. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 October 2015, ss.291-310

OCCUPY GEZI PARK: LEGITIMACY CRISIS OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY AND BUILDIN A NEW PUBLIC SPHERE

Free Speech, Public Deliberation, and Global Affairs, Tromso, Norveç, 17 - 19 June 2014, ss.30-31

NEO-LİBERALİZM, ILIMLI İSLAM VE KADIN

IV. INTERNATIONALCONFERENCE ON WOMEN'S STUDIES, Mağusa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 05 October 2012, ss.71

HABERMAS, DİL, İLETİŞİMSEL EYLEM VE HUKUK

ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 11 - 15 January 2010, cilt.1, ss.189-202

Kitap & Kitap Bölümleri

KADIN, KAMUSAL ALAN VE HUKUK

KADIN VE KAMUSAL ALAN, ÜLKER YÜKSELBABA, Editör, Tekin Yayınevi, İstanbul, ss.1-46, 2017

LİBERAL DAĞITICI ADALET TARTIŞMALARI

On İki Levha Yayınları, İstanbul, 2016

HUKUKU SİNEMADA GÖRMEK

MAĞDUR MU? SUÇLU MU? KADINA YÖNELİK TECAVÜZ MİTLERİ, SEVTAP METİN, Editör, Tekin Yayınevi, İstanbul, ss.43-64, 2015

Diğer Yayınlar