Education Information

Education Information

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Ana Bilim Dalı, Turkey

 • 2003 - 2006 Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Istanbul University, Communication Faculty, Radyo Televizyon Sinema Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Yeni Nesil Yarışma Program Formatlarının Türk Televizyon Yayıncılığına Etkileri, Var Mısın Yok Musun Yarışma Program Örneği

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Ensitüsü, Radyo Televizyon Sinema

 • 2006 Postgraduate

  Kitle Kültürü Ve Popüler Kültür Bağlamında, Kitle İletişim Araçlarının Kitle Kültürüne Etkileri: Örnek Olarak Popstar Türkiye Yarışması

  Istanbul University, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English