Assoc. Prof.

Yakup AKKUŞ


Faculty of Economics

Department of Economics

Department of Economic History

Education Information

2004 - 2011

2004 - 2011

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, İktisat/İktisat Tarihi, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Undergraduate

Atatürk Üniversitesi, İibf, İktisat, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform: Merkez-Taşra Arasındaki İdari-Mali İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri (1864-1913)

Istanbul University, Faculty of Economics, İktisat/İktisat Tarihi Bd

2003

2003

Postgraduate

Suçun Ekonomik Analizi: Türkiye Örneği (1993-2000)

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat/İktisat Politikası

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic History and History of Economic Thought

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2018 - 2019

2018 - 2019

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department Of Economics

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

2012 - 2016

2012 - 2016

Assistant Professor

Ataturk University, İibf, İktisat

2004 - 2012

2004 - 2012

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Department of Economics

2001 - 2004

2001 - 2004

Research Assistant

Atatürk Üniversitesi, İibf, İktisat

Managerial Experience

2017 - 2018

2017 - 2018

Board Member

İstanbul Üniversitesi, Institute of Atatürk Principles and History of Reforms

2012 - 2016

2012 - 2016

Head of Department

Atatürk Üniversitesi, İibf, İktisat

Courses

Postgraduate

Postgraduate

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Postgraduate

Postgraduate

İSTANBUL FİNANS TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

Doctorate

Doctorate

İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÜŞÜNCELER TARİHİ

Doctorate

Doctorate

KURUMSAL İKTİSAT

Undergraduate

Undergraduate

İKTİSAT TARİHİ

Articles Published in Other Journals

2019

2019

Mahkeme Kayıtlarına Göre Osmanlı İstanbul’unda Vergi Sorunları (16. – 19. Yüzyıllar)

AKKUŞ Y.

Vergi Sorunları Dergisi, no.366, pp.105-127, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı?

AKKUŞ Y.

İnsan ve İnsan, Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, vol.6, no.19, pp.9-31, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Modern Dönem Osmanlı Maliyesine Analitik Bir Bakış

AKKUŞ Y.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.68, no.1, pp.113-160, 2018 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Osmanlı Rumelisi’nde Mali Yapı ve Performans: Edirne ve Selanik Örneği (1864-1913)

AKKUŞ Y.

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.12, pp.21-56, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Osmanlı Maliyesi Literatüründe İhmal Edilmiş bir Tartışma: Tevzi‘ Defterlerinden Vergi-i Mahsûsa’ya Geçiş

AKKUŞ Y.

Tarih Dergisi, İstanbul Üniversitesi Yayını, pp.29-62, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Dünyada ve Osmanlı’da Zorunlu Çalıştırma: “Amele-i Mükellefe” Uygulaması ve Tarihsel Gelişimi

Akkuş Y. , YILDIRIM K.

ÇALIŞMA VE TOPLUM, no.53, pp.507-545, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2013

2013

Osmanlı Devlet ve Vilayet Bütçeleri (1840-1913) Nasıl Okunmalıdır?

AKKUŞ Y.

ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, vol.40, no.2, pp.147-178, 2013 (International Refereed University Journal)

2010

2010

Türkiye’de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi Yaklaşımı (1970–2007)

AKSU H., AKKUŞ Y.

SOSYOEKONOMI, vol.11, no.11, pp.191-213, 2010 (International Refereed University Journal)

2010

2010

Osmanlı Vakıf Kurumunda Tıp Bilimlerinin Gelişimi

AKKUŞ Y.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.18, no.1, pp.26-36, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009

2009

Osmanlı ve Avrupa'nın İktisat Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz (XIV. ve XV. Asırlar)

AKKUŞ Y.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, pp.107-140, 2009 (National Refreed University Journal)

2009

2009

XIV. ve XV. Asırlarda Osmanlı ve Avrupa Ekonomileri: Bir Mukayese Denemesi

AKKUŞ Y.

Sosyoloji Konferansları Dergisi, no.40, pp.33-69, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2007

2007

Çağdaş İktisadi Düşüncede Sol Perspektifler (Asya Tipi Üretim Tarzı, Baımlılık Kuramı, Modern Dünya Sistemi Teorisi) Yakup

AKKUŞ Y.

Türk Dünyası Araştırmaları, no.168, pp.133-158, 2007 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2003

2003

Suçun Ekonomik Modelleri

AKKUŞ Y.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.7, no.15, pp.293-312, 2003 (Other Refereed National Journals)

2000

2000

Ekonomi Politikaları ve Bilim-Teknoloji İlişkileri

AKKUŞ Y.

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.37, no.4, pp.59-64, 2000 (National Non-Refereed Journal)

2000

2000

Gümrük Birliği Türk Sanayisini Nasıl Etkiliyor?

AKKUŞ Y.

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, vol.37, no.3, pp.37-43, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Some Remarks on the Causes of the Ottomans' Centralist and Decentralist-Prone Economic Practices, Was There any Trade-Off or Dilemma?

AKKUŞ Y.

ECOEI 2018- European Congress for Economic Issues: Economics as a Multidisciplinary Approach, Dabrowa Gornicza, Poland, 7 - 09 May 2018, pp.1

2018

2018

Did Waqf Institution and/or Dirigisme Hinder the Ottoman Economic Development?

AKKUŞ Y.

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1 Creative Commons License

2015

2015

How (De)Centralized was the Ottoman State in 19th Century? A Discussion within the Context of “Reluctant Flexibility” and Autonomous Implementations

Akkuş Y. , YILDIRIM K.

International Conference Of Interdisciplinary Studies, San Antonio, United States Of America, 16 - 19 April 2015, vol.1, pp.6

2013

2013

An Involuntary Servitude Method and Its Historical Process in the Ottoman Empire: The Case of “Amele-i Mükellefe

YILDIRIM K. , AKKUŞ Y.

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Madrid, Spain, 1 - 05 October 2013, pp.106 Creative Commons License

2013

2013

Local Violence versus State's Silence: Tax Resistence, Local Power and "Reluctant Flexibility of Ottomans" in 19th Century Middle East

Akkuş Y. , YILDIRIM K.

The XXVII International Conference on Historiography and Source Studies of Asia and Africa, Petersburg, Russia, 26 - 29 April 2013, vol.27, pp.64-65

2011

2011

Sosyal Sorumluluk Bağlamında ‘Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi’nin Faaliyetleri ve Osmanlı Çalışma Hayatına Etkileri (1916-1923)

YILDIRIM K. , AKKUŞ Y. , SERDAROĞLU Ü. S.

The 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Viyana, Austria, 11 - 15 July 2011, pp.30-32

Books & Book Chapters

2020

2020

Türk Bankacılık Sektöründe VakıfBankın Yeri -Değerlendirme ve Sonuç-

Akkuş Y.

in: History of VakıfBank (1954-2019), Enis Şahin, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.367-375, 2020

2019

2019

Türkiye’de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi Yaklaşımı (1970-2007)

AKSU H., AKKUŞ Y.

in: KRİMİNOLOJİ VE İKTİSAT, Suç ve Ceza İktisadı Üzerine İncelemeler, Güvel Enver A., Aktan C. C., Editor, Sobiad Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Yayınları, E-Kitap, pp.185-212, 2019

2016

2016

Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Sağlık Politikaları ve Planlamaları

AKKUŞ Y.

in: SAĞLIK PLANLAMASI, Ensar Ağırman, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-15, 2016

2015

2015

Osmanlı Istanbul’unda Ticaret

Çakır C., AKKUŞ Y.

in: Antik Çag’dan XXI. Yüzyıla Büyük Istanbul Tarihi, Cilt: 6, Iktisat - Ulasım ve Haberlesme, Çakır C. & Yılmaz C., Editor, İbb Kültür Yayıncılık & İsam, İstanbul, pp.154-199, 2015

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2006 - Continues

2006 - Continues

Türk İktisat Tarihi Araştırmaları Platformu (TİTAP)

Member

Scientific Refereeing

October 2018

October 2018

Journal of Ottoman Studies

Journal Indexed in AHCI

June 2018

June 2018

Journal of Economy Culture and Society

SCI Journal

April 2018

April 2018

Sosyoekonomi

Other Indexed Journal

March 2017

March 2017

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

February 2017

February 2017

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2016

May 2016

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2015

April 2015

TARİH OKULU DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2014

October 2014

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2013

May 2013

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalJury Memberships

July-2018

July 2018

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

August-2016

August 2016

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi