Doç.Dr.

Yakup AKKUŞ


İktisat Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2011

2004 - 2011

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat/İktisat Tarihi, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Lisans

Atatürk Üniversitesi, İibf, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

Osmanlı Taşra Maliyesinde Reform: Merkez-Taşra Arasındaki İdari-Mali İlişkiler ve Vilayet Bütçeleri (1864-1913)

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat/İktisat Tarihi Bd

2003

2003

Yüksek Lisans

Suçun Ekonomik Analizi: Türkiye Örneği (1993-2000)

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat/İktisat Politikası

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, İibf, İktisat

2004 - 2012

2004 - 2012

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

2001 - 2004

2001 - 2004

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, İibf, İktisat

Yönetimsel Görevler

2017 - 2018

2017 - 2018

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

2012 - 2016

2012 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, İibf, İktisat

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İSTANBUL FİNANS TARİHİ

Lisans

Lisans

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Lisans

Lisans

İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ

Lisans

Lisans

İKTİSAT SOSYOLOJİSİ

Doktora

Doktora

İKTİSADİ VE TOPLUMSAL DÜŞÜNCELER TARİHİ

Doktora

Doktora

KURUMSAL İKTİSAT

Lisans

Lisans

İKTİSAT TARİHİ

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Mahkeme Kayıtlarına Göre Osmanlı İstanbul’unda Vergi Sorunları (16. – 19. Yüzyıllar)

AKKUŞ Y.

Vergi Sorunları Dergisi, ss.105-127, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı?

AKKUŞ Y.

İnsan ve İnsan, Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, cilt.6, ss.9-31, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Modern Dönem Osmanlı Maliyesine Analitik Bir Bakış

AKKUŞ Y.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.68, ss.113-160, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Osmanlı Rumelisi’nde Mali Yapı ve Performans: Edirne ve Selanik Örneği (1864-1913)

AKKUŞ Y.

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.21-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Osmanlı Maliyesi Literatüründe İhmal Edilmiş bir Tartışma: Tevzi‘ Defterlerinden Vergi-i Mahsûsa’ya Geçiş

AKKUŞ Y.

Tarih Dergisi, İstanbul Üniversitesi Yayını, no.65, ss.29-62, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Osmanlı Devlet ve Vilayet Bütçeleri (1840-1913) Nasıl Okunmalıdır?

AKKUŞ Y.

ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, cilt.40, ss.147-178, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Osmanlı Vakıf Kurumunda Tıp Bilimlerinin Gelişimi

AKKUŞ Y.

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.18, ss.26-36, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Osmanlı ve Avrupa'nın İktisat Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz (XIV. ve XV. Asırlar)

AKKUŞ Y.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, no.52, ss.107-140, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

XIV. ve XV. Asırlarda Osmanlı ve Avrupa Ekonomileri: Bir Mukayese Denemesi

AKKUŞ Y.

Sosyoloji Konferansları Dergisi, ss.33-69, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2003

2003

Suçun Ekonomik Modelleri

AKKUŞ Y.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.7, ss.293-312, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Ekonomi Politikaları ve Bilim-Teknoloji İlişkileri

AKKUŞ Y.

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.37, no.4, ss.59-64, 2000 (Hakemsiz Dergi)

2000

2000

Gümrük Birliği Türk Sanayisini Nasıl Etkiliyor?

AKKUŞ Y.

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.37, no.3, ss.37-43, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Timar Sistemi İçerisinde İltizam Yönteminin Kullanılması: İstanbul Kadı Sicilleri Üzerinden bir Tartışma (16. - 19. Yüzyıllar)

AKKUŞ Y.

Osmanlı İstanbulu-Uluslararası Sempozyum VII, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019, ss.1

2018

2018

Some Remarks on the Causes of the Ottomans' Centralist and Decentralist-Prone Economic Practices, Was There any Trade-Off or Dilemma?

AKKUŞ Y.

ECOEI 2018- European Congress for Economic Issues: Economics as a Multidisciplinary Approach, Dabrowa Gornicza, Polonya, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

Did Waqf Institution and/or Dirigisme Hinder the Ottoman Economic Development?

AKKUŞ Y.

Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.1 Creative Commons License

2015

2015

How (De)Centralized was the Ottoman State in 19th Century? A Discussion within the Context of “Reluctant Flexibility” and Autonomous Implementations

Akkuş Y. , YILDIRIM K.

International Conference Of Interdisciplinary Studies, San Antonio, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 Nisan 2015, cilt.1, ss.6

2013

2013

An Involuntary Servitude Method and Its Historical Process in the Ottoman Empire: The Case of “Amele-i Mükellefe

YILDIRIM K. , AKKUŞ Y.

13th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Madrid, İspanya, 1 - 05 Ekim 2013, ss.106 Creative Commons License

2013

2013

Local Violence versus State's Silence: Tax Resistence, Local Power and "Reluctant Flexibility of Ottomans" in 19th Century Middle East

Akkuş Y. , YILDIRIM K.

The XXVII International Conference on Historiography and Source Studies of Asia and Africa, Petersburg, Rusya, 26 - 29 Nisan 2013, cilt.27, ss.64-65

2011

2011

Sosyal Sorumluluk Bağlamında ‘Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi’nin Faaliyetleri ve Osmanlı Çalışma Hayatına Etkileri (1916-1923)

YILDIRIM K. , AKKUŞ Y. , SERDAROĞLU Ü. S.

The 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH), Viyana, Avusturya, 11 - 15 Temmuz 2011, ss.30-32

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Türk Bankacılık Sektöründe VakıfBankın Yeri -Değerlendirme ve Sonuç-

Akkuş Y.

VakıfBank Tarihi (1954-2019), Enis Şahin, Editör, Değisim Yayınları, İstanbul, ss.367-375, 2020

2019

2019

Türkiye’de Mala Karşı Suçların Sosyoekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Deneme: Sınır Testi Yaklaşımı (1970-2007)

AKSU H., AKKUŞ Y.

KRİMİNOLOJİ VE İKTİSAT, Suç ve Ceza İktisadı Üzerine İncelemeler, Güvel Enver A., Aktan C. C., Editör, Sobiad Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Yayınları, E-Kitap, ss.185-212, 2019

2016

2016

Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Sağlık Politikaları ve Planlamaları

AKKUŞ Y.

SAĞLIK PLANLAMASI, Ensar Ağırman, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-15, 2016

2015

2015

Osmanlı Istanbul’unda Ticaret

Çakır C., AKKUŞ Y.

Antik Çag’dan XXI. Yüzyıla Büyük Istanbul Tarihi, Cilt: 6, Iktisat - Ulasım ve Haberlesme, Çakır C. & Yılmaz C., Editör, İbb Kültür Yayıncılık & İsam, İstanbul, ss.154-199, 2015

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Türk İktisat Tarihi Araştırmaları Platformu (TİTAP)

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2018

Ekim 2018

Journal of Ottoman Studies

AHCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Journal of Economy Culture and Society

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Sosyoekonomi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

TARİH OKULU DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiJüri Üyelikleri

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi