Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Yaşam Boyu Gelişim: Teoriden Uygulamaya Güncel Araştırmalar

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Türkiye'de Gelişim Psikolojisinin dünü ve Bugünü

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2016 19. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1