Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bilişsel Esneklik, İki Dillilik ve Üstbilişsel Kararlar Arasındaki Bağlantılar

Psikoloji Çalışmaları, cilt.38, sa.2, ss.171-200, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Comparison of Metacognitive Judgments and Judgments about Motor Performance of Preschoolers Between 48-72 Months

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, cilt.38, sa.1, ss.53-71, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relations Among Cognitive Flexibility, Bilingualism, and Metacognitive Judgments

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, cilt.38, sa.2, ss.171-200, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

İşbirliği Yolunda: İnsan İletişiminin Evrimsel Hikayesi

Psikoloji Çalışmaları, cilt.37, ss.83-88, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

On Collaboration: The Evolutionary Story of Human Communication

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, cilt.37, sa.1, ss.83-88, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tek Dilli ve İki Dilli Çocuklarda Bilişsel İşlevlerin İncelenmesi

2. Gelişim Psikolojisi Sempozyumu , İzmir, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2019, ss.16

Tek Dilli ve İki Dilli Çocuklarda Bilişsel İşlevlerin İncelenmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde (Congist’19) , İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019, ss.1

Media Effects on Body Image and Eating Attitudes of the Women Living in Metropolitan and Rural Areas in a Turkish Population

6th World conference on Psychology Counseling and Guidance, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2015, cilt.205, ss.99-102 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

GELİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN OYUN VE ÇOCUKLAR ÜZERİNE ETKİLERİ

İnsan Yaşamında Oyunun Yeri , PROF. DR. T. GÜL ŞENDİL, Editör, Bilge Kültür Sanat, İstanbul, ss.99-117, 2020

Üstbilişsel kararların doğruluğu

Doğru Üzerine , Murat Kelikli, Editör, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, ss.155-170, 2018