Araştırma Alanları

 • Yaşam Bilimleri

 • Biyokimya

 • Biyokimyasal Toksikoloji

 • Hayvan Biyolojisi

 • Hayvan Doku Kültürü

 • Hayvan Histolojisi ve Sitolojisi

 • Hayvanların Büyüme ve Gelişimi

 • Hayvanların Üremesi

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Hayvan Moleküler Genetiği

 • Temel Bilimler