Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2012 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

 • 2002 - 2006 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Poliklorlu Bifeniller ve Vitamin E’nin TM3 Leydig Hücreleri Üzerine Etkileri

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

 • 2006 Yüksek Lisans

  Mytilus Galloprovincialis Lamarck, 1819’in Hepatopankreasındaki Fonksiyonel Hücrelerin Yapısı Üzerine Bir Araştırma

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2012Eğitim Yönetimi ve Planlama

  ATCC cell culture seminar , LGC Standarts

 • 2011Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Deney Hayvanları Kullanım Kursu , İ.Ü. DETAE Deney Hayvanları Biyolojisi ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Anabilim Dalı

 • 2011Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eppendorf Pipette Clinic & Centrifuges Clinic Katılım Kursu , Eppendorf

 • 2005Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Deney Hayvanları Uygulama ve Etik kursu , İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu