Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Aralık 2020 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi