Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslâmî Kaynaklar Açısından Organ Nakli

Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi , vol.13, no.2, pp.125-130, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Sa’lebe Kıssası ve Kaynakları

DİYANET İLMİ DERGİ , vol.30, no.4, pp.11-29, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Seyyid Kutub'un Gaybî Konulara Yaklaşımı

Şehadetinin 50. Yılında Seyyid Kutub, Mardin, Turkey, 1 - 02 October 2016, pp.155-176

İslam'da Aile

Savrulan Dünyada Aile, İstanbul, Turkey, 2 - 03 April 2011, pp.179-185

Dinamik Dinden Statik Muhafazakarlığa ya da Söylenenden Söyleyene Dindarlığımız

Bir Kimlik İnşası Olarak Muhafazakârlık, 23 November 2013, pp.91-116

Varoluşun Anlamı ve Kur’ân-ı Kerim

Kur’an’ın Nüzûlünün 1400. Yılı Münasebetiyle Kur’an’ı Anlama Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 May 2010, pp.171-187

Yunus Emre’nin Düşünce Dünyasında Kur’an’ın Yeri

IX. Uluslar arası Türk Halk Kültürü ve Yunus Emre sevgi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 6 - 10 May 2007, no.0, pp.1-15

İslam Düşüncesi’nde İnsan Doğası

İnsan Doğası Sempozyumu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, Turkey, 03 May 2007, no.0, pp.1-15

Dini Boyutuyla Organ Nakli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, II. Ulusal Transplantasyon Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 September 2002, no.0, pp.1-15

Books & Book Chapters

Bir Kurtuluş Yolu Olarak Şefaat Düşüncesi Kur’an’a Göre Nedir Ne Değildir?

in: Şefaat Nedir Ne Değildir?, Adnan Demircan, Editor, Fecr, Ankara, pp.35-76, 2019

Merkez Çevre İlişkisi Açısından Kur’ân-ı Kerim

Araştırma Ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2007

Dini Hayatımız ve Önündeki Engeller

in: Dini Hayatımız ve Önündeki Engeller, Araştırma ve Kültür Vakfı, Editor, Araştırma Ve Kültür Vakfı, İstanbul, pp.1-15, 2005

Kur’ân Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000

Metrics

Publication

34

Thesis Advisory

25
UN Sustainable Development Goals