Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İslâmî Kaynaklar Açısından Organ Nakli

Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi, vol.13, no.2, pp.125-130, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Sa’lebe Kıssası ve Kaynakları

DİYANET İLMİ DERGİ, vol.30, no.4, pp.11-29, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yunus Emre’nin Düşünce Dünyasında Kur’an’ın Yeri

IX. Uluslar arası Türk Halk Kültürü ve Yunus Emre sevgi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 6 - 10 May 2007, no.0, pp.1-15

İslam Düşüncesi’nde İnsan Doğası

İnsan Doğası Sempozyumu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir, Turkey, 03 May 2007, no.0, pp.1-15

Dini Boyutuyla Organ Nakli

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, II. Ulusal Transplantasyon Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 27 - 29 September 2002, no.0, pp.1-15

Books & Book Chapters

Merkez Çevre İlişkisi Açısından Kur’ân-ı Kerim

Araştırma Ve Kültür Vakfı, İstanbul, 2007

Dini Hayatımız ve Önündeki Engeller

in: Dini Hayatımız ve Önündeki Engeller, Araştırma ve Kültür Vakfı, Editor, Araştırma Ve Kültür Vakfı, İstanbul, pp.1-15, 2005

Kur’ân Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000