Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Educational Problem and Suicidal Motif in Hermann Hesse’s Beneath the Wheel and Adalet Ağaoğlu’s Lying Down to Die

Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, vol.10, no.1, pp.55-70, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çeviri Eğitiminde Kültür Edincinin Kazandırılması Üzerine

İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, no.6, pp.51-72, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Felsefeyi Türkçe'ye Çevirmek: Heidegger'in 'Metafizik Nedir?' Metninin Çevirilerinde Kavramlar ve Dilsel Tercihler

Türklük Bilgisi Araştırmaları, vol.48, pp.237-256, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Nationalismus: Ulusçuluk mu, Milliyetçilik mi? Kavram Çevirisi Üzerinden Türk Uluslaşmasına Genel Bir Bakış

Alman Dili ve Edebiyatı / Studien zur deutschen Sprache und Literatur, no.22, pp.35-51, 2010 (National Refreed University Journal)

Wilhelm von Humboldt’ta Ulusal Kimlik ve Dil Sorunsalı: Yabancılığın İçinden Bütüne Ulaşma Çabası

Alman Dili ve Edebiyatı / Studien zur deutschen Sprache und Literatur, no.21, pp.47-51, 2009 (National Refreed University Journal)

Yitik Sözün İzini Süren Bir Roman: Selim ya da Konuşma Yeteneği

Alman Dili ve Edebiyatı / Studien zur deutschen Sprache und Literatur, no.16, pp.75-86, 2004 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Also sprachen die Übersetzer: Wie übersetzt man einen Dichterphilosophen? Betrachtungen mit Beispielen aus den türkischen Übersetzungen von Also sprach Zarathustra

in: Zur Geschichte der Übersetzung in der Türkei: Themen und Perspektiven, Faruk Yücel,Mehmet Tahir Öncü, Editor, Logos Verlag Berlin, Berlin, pp.211-238, 2021 Creative Commons License

Turkish Retranslations of Philosophical Concepts in Kritik der reinen Vernunft

in: Studies from a Retranslation Culture, Özlem Berk Albachten,Şehnaz Tahir Gürçağlar, Editor, Springer, London/Berlin , Singapore, pp.41-60, 2019 Creative Commons License

Heterojen Toplumlardan Homojen Uluslara Geçiş Sürecine İlişkin Bazı Temel Yaklaşımlar ve Temel Kavramlar

in: Turgay Kurultay'a Bir Armağan - Çeviribilimden Kesitler, Sakine Eruz,- Filiz Şan, Editor, Multilingual Yabanci Dil Yayınları, İstanbul, pp.334-349, 2011

Aynılığın Mekânından Farklılığın Merkezine Seyahat: Batıda Seyahatin Kültür Tarihine Genel Bir Bakış

in: Bellek, Mekân, İmge, Prof. Dr. Nilüfer Kuruyazıcı’ya Armağan Kitap, Meral Oraliş,Mahmut Karakuş, Editor, Multilingual Yabanci Dil Yayınları, İstanbul, pp.79-88, 2006

Other Publications