Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role of Politics in the İnstitutionalization and Academicalization of Art

Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumuu, İstanbul, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.310-314

Cumhuriyet Döneminden Günümüze Bağlama Eğitimi ve Geçirdiği Evreler

20. Türk Müziği Günleri Müzik, Tiyatro ve Edebiyat’ın Bilim İle Etkileşimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2013, pp.157-162

Bağlama İcrasında Ses Estetiğinin Müzikal İletişime Etkisi

23. Türk Müziği Günleri Uluslararası Müzikte Metodoloji ve Müzikle iletişim Uluslararası Sempozyumu , İstanbul, Turkey, 11 - 12 May 2016, pp.257-261

Kültürel Performans Bağlamında Cem Ritüeli

Uluslararası Müzikte Performans Sempozyumu, Bursa, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.179-183

İnsan Ölümü Algılayabildiği Oranda İnsanlaşır

Ölüm-Sanat-Mekan Sempozyumu-3, İstanbul, Turkey, 5 - 07 November 2012, pp.428-436

Popüler Kültür – İdeolojik ve Muhalif Sanat

IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Müzik Nereye Gidiyor?, Kütahya, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.668-670

Alevi Kültüründe Yedi Ulu Ozanın Yeri ve Önemi

I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu, 'Müzik ve Kültürel Doku, Trabzon, Turkey, 16 - 19 October 2012, pp.626-650

Halk Ozanı Davut Sulari’nin Edebi ve Sanatsal Niteliği

Davut Sulari Anısına 3. Uluslararası Halk Ozanları Hacıbektaş Buluşması, Nevşehir, Turkey, 9 - 10 June 2012, pp.145-149

Other Publications