Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Crocus tuna-ekimii (Iridaceae), a new species from Turkey

PHYTOTAXA, cilt.314, ss.110-116, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Crocus ancyrensis subsp guneri (Iridaceae), a new subspecies from Turkey

PHYTOTAXA, cilt.266, ss.219-225, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Crocus thracicus (Iridaceae), a new species from north-western Turkey

PHYTOTAXA, cilt.197, ss.207-214, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new subspecies of Crocus pestalozzae (Iridaceae) from Turkey

PHYTOTAXA, cilt.174, ss.279-285, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Flora of Kemaliye (Erzincan) District

HACETTEPE JOURNAL OF BİOLOGY AND CHEMİSTRY, cilt.46, ss.533-557, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Presence of Berteroa incana (L.) DC. in Turkey

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.28, ss.545-548, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İstanbul's flowering plant richness and two rare Apiaceae species

Journal of Faculty of Pharmacy Istanbul University, cilt.44, ss.101-112, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oenothera parodiana (Onagraceae): a new alien record for the flora of Turkey.

Biodicon, cilt.7, ss.122-126, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Istanbul's flowering plant richness and two rare Apiaceae species

ISTANBUL JOURNAL OF PHARMACY, cilt.44, ss.101-112, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Örümcek Ormanlarında (Kürtün, Gümüşhane) Odun Dışı Bitkisel Ürünler.

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.63, ss.11-20, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A new record for the flora of Turkey: Lepidium didymium L. (Brassicaceae)

Biodicon, cilt.6, ss.46-48, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Non-wood Plant Products in Orumcek Forests (Kurtun, Gumushane)

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, cilt.63, ss.11-20, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye'nin Kardelenleri

Bağbahçe, cilt.28, ss.24-27, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Turkish Delights

Kew Magazine, cilt.1, ss.26-29, 2005 (Hakemsiz Dergi)

A new Autumn-Flowering Crocus From SW Turkey

The Plantsman, cilt.3, ss.104-107, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Crocus abantensis T.Baytop & B. Mathew

. The Karaca Arboretum Magazin, cilt.7, ss.67-71, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Galanthus (Amaryllidaceae) Türlerinin Teşhisinde Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri

1st International Congress on Plant Biology, Konya, Türkiye, 10 - 12 May 2018, ss.42

Türkiye’de Berteroa DC. (Brassicaceae) Cinsi

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 September 2017, ss.173

Determination of Total Antioxidant Activity and Flavonoid Content of Aubrieta ekimii

I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Healthy Life”, Konya, Türkiye, 10 - 12 May 2017, ss.1468

Orchids of İstanbul. Are They Still There?

International Final Conferance ICON, Antalya, Türkiye, 18 - 21 April 2017, ss.26

Isolation and escape from the Carpathian Basin of geophytephylogeographical lineages: lessons from Scilla bifolia and Galanthus nivalis.

11th International Conference, Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region, Budapeşte, Macaristan, 12 - 14 February 2016, ss.97

The Genetic Divercity of Galanthus L. Species in Turkey

XIII OPTIMA MEETING, Antalya, Türkiye, 22 - 26 March 2010, ss.150

Kemaliye’nin (Erzincan) Geofitleri

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 June 2008, ss.1

Snowdrops of Turkey

7th Plant Life of South West Asia, Antalya, Türkiye, 25 - 29 June 2007, ss.168

Kitap & Kitap Bölümleri

Belgrad Ormanı, Bir Doğa ve Kültür Mirası

Beldrad Ormanının Otsu Bitkileri, Çolak A.H., Editör, Tor Sistem Ofset Basım Yayım, İstanbul, ss.101-150, 2013

Türkiye Bitkileri Listesi

Galanthus L., Crocus L., Güner A., Aslan S., Ekim T., Vural M., Babaç M.T., Editör, Namaş, İstanbul, ss.44-45, 2012

Türkiye'nin Nadir Endemikleri

Galanthus cilicicus, G. trojanus, Crocus wattiorum, Cyclamen intaminatum, Centaurea hermannii. , Cinemre L., Editör, Özgün Sistem Ofset Basım Yayım, İstanbul, ss.241, 2009