General Information

Biography

Orta Öğrenimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde tamamladıktan sonra Fransız Hükümeti özel burslusu olarak Fransa’ya gitmiş, 1978-1983 yılları arasında Grenoble Pierre Mendés France Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde lisans, 1983-84 yılında Yüksek Lisans ve 1984-85 yılında da aynı Fakülte’de doktora tez projesi hazırlamıştır.

Eylül 1985 yılında Doktora çalışmalarına İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam etmeye karar vermiş ve Mayıs 1986 dan itibaren de aynı Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İşletme Bölümü Araştırma Görevliliğine başlamıştır.

Mayıs 1990 da Doktor, Eylül 1991 de Yardımcı Doçent, Aralık 2000 de Doçent, kasım 2010 da Profesör olmuştur. Halen aynı Fakülte’de Lisans ve lisansüstü, İktisat Fakültesi’nde de lisansüstü dersleri vermektedir.

Ders ve çalışma alanları: Yönetim Tarihi, İşletme Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Liderlik, Uluslararası İşletmecilik, Küresel İş Stratejileri, Stratejik Yönetim, Kültürlerarası Yönetim, Yönetimde Güncel Yaklaşımlar, Strateji ve Rekabet, Küresel Çevre Sorunları ve Yeşil iş Stratejileri.

Institutional Information

Unit
Faculty of Political Sciences
Department
Department of Business Administration
Program
Department of Management Organization

Contact

Email
zeyduren@istanbul.edu.tr
Web Page
http://aves.istanbul.edu.tr/zeyduren/
Address
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Beyazıt Kampüsü 34116 Fatih/İstanbul