Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1984 - 1990 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Personel Yönetimi, Türkiye

 • 1983 - 1984 Yüksek Lisans

  Université Grenoble Iı, İktisat Fakültesi, İnsan Kaynakları Ekonomisi, Fransa

 • 1978 - 1983 Lisans

  Université Grenoble Iı, İktisat Fakültesi, İşletme Ekonomisi, Fransa

Yaptığı Tezler

 • 1990 Doktora

  İşletmelerde Kalite Çemberleri, Türk Özel Sanayiinde Durum ve Bir Uygulama Örneği

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Personel Yönetimi Ana Bilim Dalı.

 • 1984 Yüksek Lisans

  Les Nouvelles Technologies Et Leur Effet Sur Le Travail Dans L’Industrie Automobile: Le Cas de la Regie Renault (Yeni Teknolojiler ve Otomobil Endüstrisinde İşgücüne ve İşlere Etkileri: Regie Renault Örneği)

  Université Grenoble II, İktisat Fakültesi, İnsan Kaynakları Ekonomisi Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • C1 İleri Fransızca