Education Information

Education Information

 • 1984 - 1990 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, School of Business, Personel Yönetimi, Turkey

 • 1983 - 1984 Postgraduate

  Université Grenoble Iı, Faculty of Economics, İnsan Kaynakları Ekonomisi, France

 • 1978 - 1983 Undergraduate

  Université Grenoble Iı, Faculty of Economics, İşletme Ekonomisi, France

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  İşletmelerde Kalite Çemberleri, Türk Özel Sanayiinde Durum ve Bir Uygulama Örneği

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Personel Yönetimi Ana Bilim Dalı.

 • 1984 Postgraduate

  Les Nouvelles Technologies Et Leur Effet Sur Le Travail Dans L’Industrie Automobile: Le Cas de la Regie Renault (Yeni Teknolojiler ve Otomobil Endüstrisinde İşgücüne ve İşlere Etkileri: Regie Renault Örneği)

  Université Grenoble II, Faculty of Economics, İnsan Kaynakları Ekonomisi Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • C1 Advanced French