Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 Sözleşme Yapma Mecburiyeti, Yürürlüğe Girerken 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 Abonelik Sözleşmeleri Türk İsviçre Hukuk Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Türk Hukukunda Mülkiyet Rejimi, Türkiye Bosna-Hersek Hukuk Günleri

  Katılımcı

  Yenibosna Bosna Hersek, Türkiye

 • 2013 6306 sayılı Yasaya Özel Hukuku Bakışı, Gayrimenkul Hukuku Konferansı

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Türk Özel Hukukunun Genel Durumu, Türk Azerbaycan Hukuk Günleri

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 İrade Sakatlıkları, İsmet Sungurbey Anma

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Tıbbi Müdahalede Rıza Kavramı, Sağlık Turizmi Hukuku Kongresi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Türk Borçlar Kanunu Genel Hükümleri ile Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Mersin, Türkiye

 • 2012 Türk Borçlar Kanunun Genel Hükümleri ile Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Van, Türkiye

 • 2012 Türk Borçlar Kanununun Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Diyarbakır, Şırnak, Türkiye

 • 2012 Türk Özel Hukuk Reformu: Yeni Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türkiye / Bosna - Hersek Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Türk Borçlar Kanunun Genel Hükümleri ile Kefalet Sözleşmesi Hükümlerinin Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Manisa, Uşak, Türkiye

 • 2012 Anayasa Mahkemesinin Anlaşmalı Boşanma ve Nafakaya İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi, Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Türk Borçlar Kanununun Adi Ortaklık Hükümlerinin Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Hukukçu Bakışıyla Laboratuarcıların Sorumlulukları

  Katılımcı

  Adana, Türkiye