Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yazılı Şekil Şartının Unsuru Olan İmzanın Elektronik Ekrana Atılmasının Etkisi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, ss.413-430, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analysis of the Concept of Consent in Medical Interventions From a Contract Law Perspective

Law and Justice Review, ss.53-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasa Mahkemesinin Anlaşmalı Boşanma ve Nafakaya İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi

Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, cilt.0, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Legal Liability of Medical Analysis Laboratory Managers due to Laboratory Errors

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, cilt.45, ss.211-242, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeni Borçlar Kanunumuzda Adi Ortaklık Hükümlerinin Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.70, ss.301-320, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Köy Kanunu Ek m. 13 Uyarınca Yapılan Satım İşlemine İlişkin Tespitler

LEGAL HUKUK DERGİSİ, cilt.8, ss.3821-3834, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eser ve Vekâlet Sözleşmelerinin Nitelendirilmesi Sorunu ve Nitelendirmenin Hükmü

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.67, ss.142-166, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Principles Of Granting Custodial Right in the Light of the Court of Cassation Judgments

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, cilt.41, ss.257-275, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelerin Hukuku Sorumluluğu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.2008, ss.0-321, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

İnşaat Sözleşmesi

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017

İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu

İrade Bozuklukları, Serozan R., Acar F., Gökyayla E., Develioğlu M., Öz T., Editör, Vedat Kitapçılık, İstanbul, ss.369-430, 2017

Hastane Yönetimi

Hatalı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluk , Haydar Sur, Tunçay Palteki, Editör, Nobel Tıp, İstanbul, ss.350-380, 2013

Diğer Yayınlar