Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Sadri Maksudi Arsal İçin Bir Bibliyografya Denemesi”

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LXXV, pp.123-163, 2017 (National Refreed University Journal)

Hukuk Tarihi Dersinin İhdâsı ve Mahmud Esad Seydişehrî

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LXX, no.1, pp.489-504, 2012 (National Refreed University Journal)

“Ahmed Selahaddin, Kitâbiyat: Tarih-i İlm-i Hukuk, Mahmud Esad b. Emin Seydişehrî, İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1311”

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları / Journal of Turkish Legal History, no.5, pp.155-159, 2008 (Other Refereed National Journals)

“Kapitülasyonların Kaldırılması Sürecine Dair Bibliyografik Bir Deneme: 1909-1927 Yılları Arasında Yazılmış Kapitülasyon Kitapları”

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları / Journal of Turkish Legal History, no.5, pp.97-130, 2008 (Other Refereed National Journals)

“Eğitim Tarihimizin Kırkanbar Müellifi”

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.6, pp.685-706, 2008 (Other Refereed National Journals)

“İlk Hukuk Lügatlerimiz (1870-1928)”

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları / Journal of Turkish Legal History, no.2, pp.99-128, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hayat Hikayesi ve Bibliyografyası

in: ORD. PROF. DR. ALİ FUAT BAŞGİL'İN ANISINA ARMAĞAN, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen,Doç. Dr. Saadet Yüksel, Editor, Onikilevha Yayınları, İstanbul, pp.25-50, 2019

Mekteb-i Hukuk Günlerim (Mehmed Nâzım Bey'in Mekteb-i Hukuk Günlüğü)

Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2012

Şeriat-ı İslâmiye, Ek 1, Ek 2

in: Mahmud Esad Seydişehrî, Tarih-i İlm-i Hukuk, Gedikli F. , Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.200-256, 2012

Episodes in the Encyclopedia

OSTROROG, Comte Léon (1867-1932)

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, pp.381-382, 2019

Other Publications