Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Sadri Maksudi Arsal İçin Bir Bibliyografya Denemesi”

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.LXXV, ss.123-163, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hukuk Tarihi Dersinin İhdâsı ve Mahmud Esad Seydişehrî

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.LXX, ss.489-504, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Ahmed Selahaddin, Kitâbiyat: Tarih-i İlm-i Hukuk, Mahmud Esad b. Emin Seydişehrî, İstanbul: Matbaa-i Âmire, 1311”

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları / Journal of Turkish Legal History, ss.155-159, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Kapitülasyonların Kaldırılması Sürecine Dair Bibliyografik Bir Deneme: 1909-1927 Yılları Arasında Yazılmış Kapitülasyon Kitapları”

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları / Journal of Turkish Legal History, ss.97-130, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Eğitim Tarihimizin Kırkanbar Müellifi”

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.6, ss.685-706, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“İlk Hukuk Lügatlerimiz (1870-1928)”

Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları / Journal of Turkish Legal History, ss.99-128, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Diğer Yayınlar